Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemku registra E-KN parcela č. 1/28

Vyvesené: 2. 8. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť