Navigácia

Obsah

Späť

Projekt - VÝSTAVBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE V MESTE SLÁDKOVIČOVO

mhsr

Mesto Sládkovičovo zrealizovalo projekt

" VÝSTAVBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE V MESTE SLÁDKOVIČOVO ",  

s využitím najnovších technológií v oblasti elektromobility a zapojením sa do komplexnej siete nabíjacích staníc.  Týmto mesto bude svojimi službami pripravené na nárast počtu elektromobilov na Slovensku. Základným cieľom projektu bola výstavba novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, a toto sme splnili. Lokalita umiestnenia nabíjacej stanice bola vybratá s ohľadom na bezproblémový prístup počas celého dňa. Umiestnená je na verejnom parkovisku blízko budovy Slovenskej pošty v centre mesta Sládkovičovo. Konkrétne ide o stojanovú DC nabíjaciu stanicu, ktorá spĺňa minimálne technické požiadavky stanovené touto výzvou, a to hlavne maximálny výkon 1x 25 kW a ostatné požadované minimálne technické parametre. Obsahuje zásuvku typu CCS Combo 2 v zmysle normy IEC 62196, GSM / 3G komunikáciu s podporou protokolu OCPP 1.6.

 

 

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť