Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 36. mimoriadne zasadnutie MZ v Sládkovičove dňa 27.06.2022

Pozývame Vás na 36.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 27.júna 2022 (v pondelok) o 19.00 h. v rokovacej sále TI Inovatech v Sládkovičove.

Pozvánka a program

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť