Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.6.2022

Pozývame Vás na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 22.6.2022 (v stredu) o 17.00 hod. v rokovacej sále TI Inovatech v Sládkovičove.

Pozvánka s programom

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť