Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

Pozývame vás na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 13. decembra 2017 (v stredu) o 17.00 hod. v rokovacej miestnosti TI Inovatech v Sládkovičove. Pozvánka s programom

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Späť