Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - „DS_Sereď, 2x22kV vedenie VN 359, 1026, VNK“

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť