Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Expedičný sklad - Pierre Baguette

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť