Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ladislav Lakatoš

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

p. : Ladislav Lakatoš (1972) 

odosielateľ : JUDr. Rudolf Krutý, Phd., Bratislava
 

Poštovú zásielku si možno prevziať na Mestskom úrade v Sládkovičove do 18 dní odo dňa vyvesenia.
 

Dátum vyvesenia: 13.02.2018

Dátum zvesenia : 05.03.2018

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 5. 3. 2018

Späť