Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Jaroslav Matejdes

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

p. : Jaroslav Matejdes (1967)

odosielateľ : Ex.úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová
 

Poštovú zásielku si možno prevziať na Mestskom úrade v Sládkovičove do 15 dní odo dňa vyvesenia.
 

Dátum vyvesenia: 13.02.2018

Dátum zvesenia : 28.02.2018

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Späť