Navigácia

Obsah

Späť

Oznam o vyhlásení volieb do do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie predsedu NR SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Önkormányzati választások - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Választások az önkormányzati régiók testületébe - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

 


 

Vyvesené: 13. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť