Navigácia

Obsah

Späť

Oznam o pripomienkovom konaní k návrhu VZN mesta Sládkovičovo č. 111/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

Vyvesené: 24. 1. 2022

Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť