Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.5/2017 k VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Späť