Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 10/2022 k VZN mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť