Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Területrendezési terv

IBV Budovateľská Letöltve: 188x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2 Letöltve: 221x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2a Letöltve: 182x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2b Letöltve: 197x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 3b Letöltve: 173x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Letöltve: 142x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Letöltve: 127x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Letöltve: 145x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Letöltve: 247x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Letöltve: 175x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Letöltve: 200x | 22.06.2017

Gazdasági és szociális fejlesztési program

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Letöltve: 292x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Letöltve: 200x | 22.06.2017

Egyéb

Štatút mesta Sládkovičovo Letöltve: 140x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 114x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 108x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 75x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Letöltve: 100x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Letöltve: 146x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Letöltve: 124x | 23.06.2017

Stránka