Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Területrendezési terv

IBV Budovateľská Letöltve: 436x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2 Letöltve: 482x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2a Letöltve: 413x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2b Letöltve: 440x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 3b Letöltve: 442x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Letöltve: 402x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Letöltve: 395x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Letöltve: 326x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Letöltve: 604x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Letöltve: 355x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Letöltve: 397x | 22.06.2017

Gazdasági és szociális fejlesztési program

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Letöltve: 812x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Letöltve: 454x | 22.06.2017

Egyéb

Štatút mesta Sládkovičovo Letöltve: 399x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 287x | 07.02.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 353x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 202x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Letöltve: 259x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Letöltve: 242x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Letöltve: 199x | 23.06.2017

Stránka