Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Területrendezési terv

IBV Budovateľská Letöltve: 312x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2 Letöltve: 345x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2a Letöltve: 306x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2b Letöltve: 318x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 3b Letöltve: 295x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Letöltve: 265x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Letöltve: 257x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Letöltve: 222x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Letöltve: 405x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Letöltve: 258x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Letöltve: 274x | 22.06.2017

Gazdasági és szociális fejlesztési program

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Letöltve: 478x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Letöltve: 295x | 22.06.2017

Egyéb

Štatút mesta Sládkovičovo Letöltve: 241x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 178x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 187x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 132x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Letöltve: 162x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Letöltve: 192x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Letöltve: 158x | 23.06.2017

Stránka