Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Területrendezési terv

IBV Budovateľská Letöltve: 359x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2 Letöltve: 406x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2a Letöltve: 349x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2b Letöltve: 362x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 3b Letöltve: 356x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Letöltve: 320x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Letöltve: 303x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Letöltve: 272x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Letöltve: 498x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Letöltve: 299x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Letöltve: 342x | 22.06.2017

Gazdasági és szociális fejlesztési program

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Letöltve: 606x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Letöltve: 366x | 22.06.2017

Egyéb

Štatút mesta Sládkovičovo Letöltve: 300x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 226x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 259x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 171x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Letöltve: 210x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Letöltve: 218x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Letöltve: 181x | 23.06.2017

Stránka