Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Területrendezési terv

IBV Budovateľská Letöltve: 209x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2 Letöltve: 245x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2a Letöltve: 208x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 2b Letöltve: 217x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Doplnok 3b Letöltve: 189x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Letöltve: 169x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Letöltve: 149x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Letöltve: 171x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Letöltve: 278x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Letöltve: 197x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Letöltve: 218x | 22.06.2017

Gazdasági és szociális fejlesztési program

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Letöltve: 341x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Letöltve: 223x | 22.06.2017

Egyéb

Štatút mesta Sládkovičovo Letöltve: 166x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 134x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 125x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Letöltve: 92x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Letöltve: 117x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Letöltve: 167x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Letöltve: 137x | 23.06.2017

Stránka