Obsah

Spoločenská kronika

Zomreli

Správy

prvá
z 9
ďalší posledná

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom, že dňa 21. septembra 2016 vo veku 63 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Kratochvílová, rodená Lovásová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 27. septembra 2016 (v utorok) o 15. hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 21. 9. 2016 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 21. septembra 2016 vo veku nedožitých 68 rokov, zomrel občan nášho mesta Ladislav Takács. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 24. septembra 2016 (v sobotu) o 15.00 hod. v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke! celý text

ostatné | 21. 9. 2016 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 8. septembra 2016 vo veku 84 rokov, zomrela občianka nášho mesta Rozália Pokreiszová, rod. Nagyová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 10. septembra 2016 o 16.00 hod. v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 8. 9. 2016 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom, že dňa 24. augusta 2016 vo veku 78 rokov zomrel občan nášho mesta František Makó. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 26. augusta 2016 o 17 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke! celý text

ostatné | 24. 8. 2016 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 17. augusta 2016 vo veku nedožitých 85 rokov, zomrela občianka nášho mesta Terézia Mayerová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 19. augusta 2016 o 16.00 hod. v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 17. 8. 2016 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 9. augusta 2016 vo veku 57 rokov zomrela občianka nášho mesta Rozália Kukiová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 12. augusta 2016 o 16.30 hod. v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor:
prvá
z 9
ďalší posledná