Obsah

Spoločenská kronika

Zomreli

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 5. júla 2018 vo veku 59 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Mária Horváthová. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 26. apríla 2018 vo veku nedožitých 85 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Eduard Kubovič. celý text

ostatné | 30. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 28. júna 2018 vo veku 82 rokov zomrela občianka nášho mesta Anna Rekenyová rodená Kučeráková. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. júna 2018 vo veku nedožitých 52 rokov zomrel občan Nového Dvora Karol Ďuríček. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. júna 2018 vo veku 68 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Pavol Alpár. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 1. júna 2018 vo veku 82 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Alžbeta Gyöngyová, rodená Kubovičová. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 31. mája 2018 vo veku 83 rokov, zomrel občan nášho mesta Alexander Ruman. celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 28. mája 2018 vo veku 91 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Maglocká, rodená Šeboková. celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 29. apríla 2018 vo veku  71 rokov zomrela  bývalá občianka nášho mesta Helena Kvašňovská, rodená Sokolová. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 24. apríla 2018 vo veku  62 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Tibor Knapp. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. apríla 2018 vo veku 60 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Peter Hanes. celý text

ostatné | 21. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. apríla 2018 vo veku 75 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Rozália Stankovičová, rodená Mačaliová. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 10. apríla 2018 vo veku nedožitých 72 rokov zomrel občan nášho mesta Jozef Ochaba. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občnom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 5. apríla 2018 vo veku  nedožitých 63 rokov zomrel občan nášho mesta časti Nový Dvor Jozef Ivančík. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 28. marca 2018 vo veku nedožitých 67 rokov zomrela občianka nášho mesta Veronika Mišovičová... celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 1. apríla 2018 vo veku 90 rokov zomrela občianka Malej Mače Mária Vargová, rodená Mészárosová... celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 26. marca 2018 vo veku nedožitých 72 rokov zomrel občan nášho mesta Jozef Nagy... celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 24. marca 2018 vo veku 86 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Hrbánová, rodená Matušeková... celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. marca 2018 vo veku 77 rokov zomrel občan nášho mesta Ján Valko... celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. marca 2018 vo veku 90 rokov zomrel občan nášho mesta Elígius Vavro... celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. marca 2018 vo veku 59 rokov zomrel občan nášho mesta Vojtech Hatvani... celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. marca 2018 vo veku 87 rokov zomrel občan nášho mesta Jozef Imre... celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. marca 2018 vo veku 63 rokov zomrel občan nášho mesta Alexander Nagy... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 11. marca 2018 vo veku 85 rokov zomrela občianka nášho mesta Terézia Vavrová, rodená Molnosiová... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 2. marca 2018 vo veku  82 rokov zomrela občianka nášho mesta Eva Ďurinová rodená Tulinská. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 6. marca 2018 (v utorok) o 14.30 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Zádušná svätá omša sa bude konať v deň pohrebu o 14.00 hodine v Rímsko-katolíckom kostole v Sládkovičove. Česť jej pamiatke!
celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 21. februára 2018 vo veku 56 rokov zomrela občianka nášho mesta Viera Kubicová, rodená Noskovičová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 24. februára 2018 (v sobotu) o 14.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 17. februára 2018 vo veku nedožitých 81 rokov zomrela občianka Malej Mače  Alžbeta Sárkányová, rodená Szilágyiová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 20. februára 2018 (v utorok) o 15.00 hodine v Dome smútku v Malej Mači. Zádušná svätá omša sa bude konať v deň pohrebu o 14.00 hodine v Rímsko-katolíckom kostole v Malej Mači. Česť jej pamiatke!
celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 7. februára 2018 vo veku 75 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta František Magyarics. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 13. februára 2018 (v utorok) o 14.30 hodine v Novom cintoríne v Galante. Česť jeho pamiatke!
celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 27. januára 2018 vo veku 62 rokov zomrel občan nášho mesta Ivan Orichel. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 30. januára 2018 (v utorok) o 15.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke! celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom, že dňa 20. januára 2018 vo veku 75 rokov zomrel občan nášho mesta PaedDr. Štefan Rekeň. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 24. januára 2018 (v stredu) o 14.30 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke!
celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná