Obsah

Spoločenská kronika

Zomreli

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. októbra 2021 vo veku  76 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Recsková rodená Mészárosová. celý text

ostatné | 19. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. októbra 2021 vo veku nedožitých 82 rokov zomrela občianka nášho mesta Katarína Melišková rodená Bódyová. celý text

ostatné | 19. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. októbra 2021 vo veku 84 rokov zomrela občianka nášho mesta Etela Slivová rodená Szabová. celý text

ostatné | 19. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 17. októbra 2021 vo veku nedožitých 91 rokov zomrel občan nášho mesta Imrich Lengyelfalusy. celý text

ostatné | 18. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. októbra 2021 vo veku  84 rokov zomrel občan nášho mesta Imrich Recska. celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 6. októbra 2021 vo veku 84 rokov zomrela občianka nášho mesta Priska Lanczová, rodená Dudásová. celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 4. októbra 2021 vo veku 75 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Tibor Starý. celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa  03. októbra 2021 vo veku 68 rokov zomrel občan nášho mesta Alexander Pavlovič. celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor:

Ozamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 2. októbra 2021 vo veku nedožitých 48 rokov zomrel občan nášho mesta Erik Varšányi. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 25. septembra 2021 vo veku  71 rokov zomrel občan nášho mesta Vojtech Horváth. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 27. augusta 2021 vo veku 61 rokov zomrel občan nášho mesta Marian Rigo.

celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 22. augusta 2021 vo veku nedožitých 71 rokov zomrel občan nášho mesta Mikuláš Čanaky. celý text

ostatné | 23. 8. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. augusta 2021 vo veku nedožitých 66 rokov zomrel občan nášho mesta Alexander Mészáros. celý text

ostatné | 23. 8. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. augusta 2021 vo veku 78 rokov zomrel občan nášho mesta Ernest Hollósy. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 17. augusta 2021 (dnes) o 13.00 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch. Česť jeho pamiatke! celý text

ostatné | 17. 8. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 7. augusta 2021 vo veku 71 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Príbelská, rodená Horváthová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 11. augusta 2021, v stredu o 15.00 hod. v Dome smútku v Sládkovičove.
Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 29. júla 2021 vo veku 63 rokov zomrela občianka nášho mesta Marta Benešová rodená Pethőová. celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 28. júla 2021 vo veku  86 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Sidová rodená Pethöová. celý text

ostatné | 28. 7. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa  14. júla 2021 vo veku 65 rokov zomrela občianka nášho mesta Eva Csanakyová, rodená Gubínyiová. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 6. júla 2021 vo veku 85 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Štefan Faško. celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 3. júla 2021 vo veku 58 rokov zomrel občan nášho mesta Otto Somogyi. celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 23. júna 2021 vo veku nedožitých 57 rokov zomrel občan nášho mesta Attila Pompoš. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 17. júna 2021 vo veku 89 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Jónásová, rodená Drdošová. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 17. júna 2021 vo veku 96 rokov  zomrela občianka nášho mesta Etela Nagyová rodená Kovácsová. celý text

ostatné | 18. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. júna  2021 vo veku 66 rokov  zomrel občan nášho mesta Ján Bendík. celý text

ostatné | 16. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 4. júna 2021 vo veku 64 rokov  zomrel občan nášho mesta Zoltán Šimko. celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  29. mája 2021 vo veku 95 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Pivková. celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 9. mája 2021 vo veku nedožitých 83 rokov zomrela občianka nášho mesta Zuzana Cichová rodená Rekeňová. celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 27. apríla 2021 vo veku nedožitých 81 rokov zomrela občianka nášho mesta Priska Botlová rodená Sárköziová. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. apríla 2021 vo veku 73 rokov zomrel občan nášho mesta Ján Švihran. celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. apríla 2021 vo veku nedožitých 78 rokov zomrela občianka nášho mesta Eva Linková. celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 12
posledná