Navigácia

Obsah

Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti ohľadom komunálneho odpadu

Typ: ostatné
Mesto Sládkovičovo vyzýva všetky povinné osoby, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1/2015, 2/2015 a 3/2016, aby si svoju oznamovaciu povinnosť vrátane zmien splnili. Informácie na: Tel. 031/784 27 12 E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk. Výzva​​​​​​​

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetky povinné osoby, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1/2015, 2/2015 a 3/2016, aby si svoju oznamovaciu povinnosť vrátane zmien splnili. Informácie na: Tel. 031/784 27 12 E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk. Výzva


Príloha

Vytvorené: 30. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2018 09:19
Autor: