Navigácia

Obsah

Výzva na splnenie daňovej povinnosti

Typ: ostatné
Mesto Sládkovičovo vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili miestne dane - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019 a predchádzajúce roky, aby si túto povinnosť splnili.

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili miestne dane - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019 a predchádzajúce roky, aby si túto povinnosť splnili.


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2019 15:21
Autor: