Navigácia

Obsah

Prevencia vzniku požiarov od vykurovacích zariadení

Typ: ostatné
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov od samotných vykurovacích systémov, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Aby sme spoločne predchádzali týmto nežiaducim javom hasiči Vám ponúkajú niekoľko rád...

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov od samotných vykurovacích systémov, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Aby sme spoločne predchádzali týmto nežiaducim javom hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád:

  • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály
  • Nepoužívajte k rozkurovaniu telies horľavé kvapaliny (benzín, riedidlo, lieh a iné)
  • Dbajte o to aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke o predpísaných rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
  • Zabezpečte kontrolu komínových telies pred začiatkom vykurovacej sezóny
  • Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
  • Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a tiež bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
  • Dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

Vážení občania !

         Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že hasiči sú pripravený odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

vykurovacie zariadenia


Vytvorené: 23. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2021 13:54
Autor: