Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá
z 7
posledná

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Vážení odberatelia vody z verejného vodovodu!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Galante, číslo telefónu: 031 773 7777. Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov. V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly. Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu, kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme. Západoslovenská vodárenská spoločnosť. celý text

ostatné | 3. 6. 2016 | Autor:

Denný tábor počas letných prázdnin – oznam

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ K.Kuffnera pripravil pre prázdninujúce deti Denný tábor – z každého rožku trošku. celý text

ostatné | 25. 5. 2016 | Autor:

Prerušenie dodávky elektriny – oznam

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa bude dňa 9. júna 2016 prerušená dodávka elektriny v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na nasledovných uliciach: Abrahámska, Fučíkova č. 198/ZA a č.200, Hviezdoslavova od č. 46 po č. 71 a Sigetská. Oznam. V čase od 10.30 hod. do 12.30 hod. bude prerušená dodávka elektriny na uliciach: Krátka, Mierová, Pionierska č. 5, 20,21,22 a Richterova. Oznam 2 celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Upozornenie na podvodníkov

Vážení občania! Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov. Preto vyzývame občanov, aby zvýšili svoju pozornosť najmä na telefonáty, pri ktorých sú žiadaní o finančnú pôžičku osobami, ktoré sa vydávajú za príbuzných. Radíme, v žiadnom prípade neodovzdávať peniaze neznámym osobám. V prípade podozrenia kontaktujte políciu na čísle 158.

celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor:

Výzva občanov na spoluprácu

Mesto Sládkovičovo vrámci „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022“ v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov mesta žiada o účasť občanov na tomto procese. Ide o vyplnenie dotazníka a jeho odovzdanie na Mestskom úrade v Sládkovičove do 25. mája 2016 alebo zaslanie na e-mailom na: prednostka@sladkovicovo.sk. celý text

ostatné | 11. 5. 2016 | Autor:

Oprava miestnych komunikácií na sídlisku J. Dalloša

Reakcia na diskusiu FB „Vie mi niekto odpovedať na jednoduchú otázku ?“ Miestne komunikácie na sídlisku J. Dalloša nájdite tu !

celý text

ostatné | 18. 4. 2016 | Autor:

Rozpis pohotovostných lekární na apríl 2016 v okrese Galanta

Rozpis pohotovostných lekární na apríl 2016 v okrese Galanta celý text

ostatné | 3. 4. 2016 | Autor:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta – výzva

Výzva na deratizáciu v termíne od 4.4. do 15.5.2016.

celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:

Technické služby Sládkovičovo – oznam

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že zberný dvor bude otvorený v sobotu 26.3.2016 od 7.00 do 12.00 hod.

celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor:

Rekonštrukcia štátnej cesty Senec – Sládkovičovo, otvorenie uzavretého úseku.

Oznamujeme Vám, že dňa 11.03.2016 v piatok, bola úspešne zrealizovaná zaťažkávacia skúška na moste nad Šárdom. Podľa informácie od dodávateľa stavby, po vydaní povolenia na prevádzku uzavretého úseku, bude úsek cesty medzi Sládkovičovom a Sereďou otvorený dňa 16.03.2016.

celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:

Výsledky volieb do NRSR v Sládkovičove

Výsledky volieb do NRSR v Sládkovičove

celý text

ostatné | 6. 3. 2016 | Autor:

Voľby do NRSR 2016

Pre voľby do NRSR, ktoré sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. bolo v Sládkovičove utvorených 5 volebných okrskov.
Občania, ktorým boli zrušené trvalé pobyty, boli zaradení do volebného okrsku č. 4 v ZŠ maďarskej na Abrahámskej ul. č. 385, kde môžu voliť.
Mesto Sládkovičovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v Sládkovičove. celý text

ostatné | 1. 3. 2016 | Autor:

Nálepky TKO 2016 – oznam

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom, že nálepky TKO 2016 na označenie smetných nádob si môžu prísť prevziať na mestský úrad po uhradení poplatku za komunálny odpad.

celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

Sládkovičovské kultúrne dni 2014

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom, že Sládkovičovské kultúrne dni sa budú konať v dňoch 20. a 21. júna 2014. V piatkovom programe vystúpia speváci súboru Hahota, maďarská skupina Neoton Família a tanečnú zábavu zahrá galantská skupina RH Duo. V sobotnom programe vystúpia deti sládkovičovských škôl, hudobná skupina Desmod a tanečnú zábavu zahrá skupina Senzus. V sobotu sa budú konať i tradičné súťaže vo varení haláslé a súťaž o najlepší orechový koláč. Do súťaží sa môžete prihlásiť na Mestskom úrade v Sládkovičove, na tel. 031 784 27 12 alebo na e-mail sladkovicovo@sladkovicovo.sk.

celý text

ostatné | 16. 5. 2014 | Autor:

Zrušené divadelné predstavenie

S poľutovaním oznamujeme, že divadelné predstavenie Ryba v trojke je z dôvodu úrazu pani Zdenky Studenkovej, zrušené. Platbu za zakúpené vstupenky vám vrátime na recepcii v Inovatechu.

celý text

ostatné | 4. 5. 2014 | Autor:

Farské oznamy rímsko-katolíckej farnosti

Farské oznamy rímsko-katolíckej farnosti v Sládkovičove nájdete na www.dokostola.sk. Po zadaní výrazu „Sládkovičovo“ na tejto stránke nájdete čas bohoslužieb, informácie o živote farnosti, úradné hodiny, čas spovedania a ďalšie informácie o kostoloch v Sládkovičove a v Malej Mači.

celý text

ostatné | 11. 3. 2014 | Autor:

Verejná obchodná súťaž

Mesto Sládkovičovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmet sút’aže: Predaj nehnuteľnosti – pozemkov parc. č. 2958 zastavaná plocha vo výmere 888 m2, parc. č. 2959/1 záhrada vo výmere 852 rn2 a parc. č. 2959/2 záhrada vo výmere 159 m2, vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti.
celý text

ostatné | 14. 11. 2013 | Autor:
Nemesnadudvar

Sviatok Nového vína Svätého Michaľa v družobnom meste Nemsenádudvar (HU) v dňoch 27.-29. septembra 2013

V dňoch 27.-29. septembra 2013 sa v družobnom meste Nemesnádudvar v Maďarsku konali slávnosti Nového vína Svätého Michaľa. Na tejto akcii sa zúčastní aj delegácia z nášho mesta. Projekt bol financovaný z finančných prostriedok EU, Európa pre občanom. celý text

ostatné | 24. 9. 2013 | Autor:

Dotačný program mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2014. Žiadosti o poskytnutie dotácií je potrebné predložiť do 1. októbra 2013. celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Projekt My, Európania 4 × 4

V termíne 21.-23. júna 2013 mesto Sládkovičovo realizovalo projekt, na ktorý získalo grant Komunitárneho programu EÚ Európa pre občanov, v rámci ktorého sú podporované stretnutia občanov v rámci družobných miest.

Projekt umožnil stretnutie 140 občanov, z ktorých 43 pochádzalo z mesta Csorvás, Maďarsko, 50 z mesta Diosig, Rumunsko a 47 z mesta Ivančice, Česká republika. celý text

ostatné | 15. 7. 2013 | Autor:

Moc médií

Moc médií celý text

ostatné | 12. 7. 2013 | Autor:

Sociálna poisťovňa informuje

Sociálna poisťovňa informuje

celý text

ostatné | 11. 7. 2013 | Autor:
#

XVI. Sládkovičovské kultúrne dni

V programe Sládkovičovo má talent vystúpilo 120 detí, ktorých výkony hodnotili porotcovia – Samuel Tomeček, Mária Rovenská a Dagmer Šajbidorová.
Najúspešnejším z bohatej ponuky programom a vystúpení bol koncert maďarskej skupiny Bikini.
V súťaži vo varení haláslé zvíťazilo družstvo OZ Spolupráca zo Sládkovičova, druhé miesto získal Lajos Laurinecz z Békesskej Csaby a na treťom mieste sa umiestnili domáci Csemadokári z tímu MI-TE-MI.
V súťaži o najlepší orechový koláč zvíťazila pani Lenka Dittrichová z Ivančíc, na druhom mieste bola domáca Andrea Szőcs a tretie miesto získala Lenka Nováková z Ivančíc.

celý text

ostatné | 25. 6. 2013 | Autor:

Projekt „My, Európania 4 × 4“

Mesto Sládkovičovo získal grant z programu Európa pre občanov na usporiadanie stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí spočívajú v spájaní občanov z partnerských miest, pričom sa využívajú výhody partnerstva medzi obcami na posilňovanie vzájomných poznatkov a porozumenia medzi občanmi a medzi kultúrami. Podujatie sa uskutoční od 20. do 23.6.2013, a podrobný program nájdete tu.

celý text

ostatné | 8. 6. 2013 | Autor:

Mesto hľadá lekárov

Mesto Sládkovičovo hľadá všeobecného lekára na plný úväzok (bol by zamestnancom mesta) s možnosťou bývania v mestskom nájomnom byte. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Mestskom úrade v Sládkovičove, tel.: +421 317 842 712.

Mesto Sládkovičovo hľadá lekárov špecialistov, ktorí by mali záujem otvoriť si svoje odborné ambulancie v budove Mestskej polikliniky Sládkovičovo, Sídlisko J. Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Mestskom úrade v Sládkovičove, tel.: +421 317 842 712. celý text

ostatné | 30. 5. 2013 | Autor:
turice

Pondelkový večer trochu inak – Turičný koncert

MO Csemadoku v Sládkovičove pripravila pre občanov Sládkovičova milé prekvapenie v podobe pondelkového večerného koncertu cigánskej ľudovej hudby Jánosa Botlóa, ktorú svojim spevom výborne doplnili Editka Frantová a Mária Rovenszká.

celý text

ostatné | 20. 5. 2013 | Autor:
DM

Deň matiek MŠ Budovateľská

Malí speváčikovia, recitátori a tanečníci z Materskej školy Budovateľská pripravili pre svoje milé mamičky krásny program k ich sviatku.

celý text

ostatné | 19. 5. 2013 | Autor:
DM

Deň matiek MŠ Fučíkova ul.

Všetky tieto šikovné deti z Materskej školy na Fučíkovej ulici v Sládkovičove pre svoje mamičky pripravili program plný pesničiek, básničiek, tančekov i scénok, aby im zablahoželali du Dňu matiek.

celý text

ostatné | 17. 5. 2013 | Autor:
kladenie vencov

Slávnostné kladenie vencov

Dňa 7. mája 2013 sa konal slávnostný pietny akt kladenia vencov pri pamätných tabuliach hrdinov padlých v II. svetovej vojne. Tohoto podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta, občania, pedagógovia a žiaci sládkovičovských škôl i zástupcovia politických strán.

celý text

ostatné | 16. 5. 2013 | Autor:
szmit

Udeľovanie literárnych cien SZMÍT

V piatok 11. mája 2013 boli v sládkovičovskom TI Inovatech udelené literárne ceny SZMÍT (Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku). Cenu Alfonza Talamona získal Zoltán Szászi, cenu Imreho Forbátha dostal Árpád Tőzsér a cenu Tibora Simkóa Z. Németh István.

celý text

ostatné | 12. 5. 2013 | Autor:
prvá
z 7
posledná