Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá
z 6
posledná

Oznámenie vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská

Mesto Sládkovičovo vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská Vám oznamuje, že po miestnom šetrení bolo zistené, že porucha sa stala na podzemnom rozvode NN pod kruhovým objazdom... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Predĺženie termínu vydávania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018

Mesto Sládkovičovo ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018!... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:

Zatvorenie MŠ Fučíkova z dôvodu vysokej chorobnosti

Riaditeľka Spojenej školy Slávka Kramárová oznamuje, že dňom 21.2.2018, t.j. stredou, sa uzatvára z dôvodu chrípkovej epidémie MŠ Fučíkova. Elokované pracovisko bude uzatvorené do 23.2.2018 - vrátane. Nástup bude 26.2.2018 t.j. pondelok. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor:

Porucha na verejnom osvetlení

Technické služby Sládkovičovo oznamujú obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom osvetlení nebudú dnes večer osvetlené ulice: Jesenského, Sereďská a kruhový objazd na Galantu. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 15. marca 2018 v čase od 8.00 hod. do 15.10 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ulici Mierová, Pionierska č. 20,21,22 a Richterova č. 1171 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti ohľadom komunálneho odpadu

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetky povinné osoby, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1/2015, 2/2015 a 3/2016, aby si svoju oznamovaciu povinnosť vrátane zmien splnili. Informácie na: Tel. 031/784 27 12 E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk. Výzva​​​​​​​ celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor:

Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení. celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:

Odvoz vianočných stromčekov

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že odvoz vianočných stromčekov sa uskutoční v dňoch 10.1.2018 a 17.1.2018 o 7.00 hod. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:

Príjmeme upratovačku

Mesto Sládkovičovo príjme do pracovného pomeru upratovačku do Inovatechu. Záujemkyne sa môžu hlásiť na Mestskom úrade u prednostky MÚ Kataríny Štefunkovej alebo v Inovatechu u riaditeľky Viery Frantovej. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:

Oznam

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, s.r.o., príjme do pracovného pomeru pracovníka na obsluhu ČOV (čističky odpadových vôd), s profesiou elektrikár. Informácie: p.František Ruman - 0903 654 854, alebo priamo v kancelárii VSS, s.r.o. v Inovatechu. celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny 2017/2018

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Územná organizácia Galanta informuje občanov o opatreniach na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia 2017/2018. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor:

Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért

Delegácia zo Sládkovičova sa zúčastnila programu "Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért", ktorý sa konal v dňoch 22.-24. septembra 2017 v družobnom meste Nemesnádudvar v Maďarsku. celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor:

Upozornenie občanov, najmä seniorov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku, upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. Neznáme osoby volajú... celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacej sezóne. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:

Stanovisko Mesta Sládkovičovo k riešeniu problému prekračovania rýchlosti na uliciach

Mesto Sládkovičovo registruje sťažnosti týkajúce sa nadmerného prekračovania rýchlosti na uliciach Cukrovarská, Hviezdoslavova a Mlynská. Vzhľadom na skutočnosť, že tento problém sa nám nepodarilo riešiť v spolupráci so štátnou a mestskou políciou, plánujeme ho riešiť vybudovaním spomaľovačov na spomínaných uliciach. ... celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor:

Oznámenie o zahájení rekonštrukcie ulice Z. Kodálya

Mesto Sládkovičovo zastúpené primátorom mesta Vám oznamuje, že dňa 24.08.2017 bude zahájená rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Z. Kodálya v Sládkovičove. Stavebné práce budú trvať 2 týždne. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor:

Oznam o očkovaní

Obvodný lekár MUDr. František Katona oznamuje občanom, že očkuje proti tetanu obyvateľov mesta  -ročník 1986 - mužov aj ženy. Očkovanie je povinné. celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Zuzana Červenková

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 18.8.2017 od 7.50 hod. do 16.00 hod.bude z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektriny v Novom dvore. celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Budovanie optickej siete v Sládkovičove

Oznamujeme občanom, že z poverenia Slovak Telekomu a.s. a Mesta Sládkovičovo navštívia označení pracovníci jednotlivé domácnosti, podajú bližšie informácie a predložia formulár na súhlas, prípadne nesúhlas k zhotoveniu optickej prípojky vrámci budovania optickej siete v Sládkovičove. celý text

ostatné | 18. 7. 2017 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo, oznamujú občanom mesta , že počnúc dňom 10.07.2017 budú pri zbere plastov rozdávať žlté igelitové vrecia na výmenu v počte kus za kus. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Západoslovenská energetika - oznam

Západoslovenská energetika oznamuje obyvateľom, že od 3. júla do 9. júla, bude odčítavať elektromery v domácnostiach na nasledovných uliciach: SNP, Kapitána Nálepku, Záhradnícka, Budovateľská, Kazinczyho, Muškátová, Lipová, Janka Kráľa, Poľná, Richterová, Krátka, Pionierska, Mierová, Hviezdoslavova, Cintorínska, Košútska, Z. Kodálya, Devátova, Mlynská, sídlisko J. Dalloša, Železničná a Nový Dvor . Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k elektromerom.

celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor:

Ponuka práce v Technických službách Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo prijímajú do pracovného pomeru na dobu určitú strážnika na separačný dvor s nástupom ihneď. Výhodou je prax v odbore vodár, preukaz kuriča alebo certifikát elektrikára. Adresa: Technické služby, Sídlisko Jána Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo. Kontaktná osoba: Mgr. Viliam Brunner. Tel.: 0911 175 737

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Na základe informácie Ministerstva vnútra SR, odboru volieb, referenda a politických strán doručenej dňa 28.06.2017 oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 25.07.2017 v čase od 8:00 do 15:30 hod. bude bez dodávky elektriny ulica Zátišie a dňa 26.07.2017 v čase od 8:00 do 15:30 hod. ulica Fučíkova č. 190, 190/OP, 191, 196, 198, 198/VE, 202, 273/200.

celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta usmerňuje občanov ako ochrániť úrodu pred požiarmi. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor:

Informácia Sociálnej poisťovne pre živnostníkov a SZČO

Informácia Sociálnej poisťovne pre živnostníkov a SZČO ohľadom vzniku povinnosti platiť poistné a výšky poistného tu celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor:

Kompostéry pre občanov

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom mesta, že kompostéry na bioodpad si môžu vyzdvihnúť (bezodplatne) na Technických službách Sládkovičovo, Sídlisko J. Dalloša 1189, Sládkovičovo počas pracovnej doby: Pondelok – piatok v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. Tí občania, ktorí si neuplatnia nárok na kompostér, podpíšu čestné prehlásenie, že už kompostér vlastnia, prípadne si zabezpečia odvoz vyprodukovaného biologicky rozložiteľného odpadu na Zberný dvor vo vlastnej réžii. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 30.5.2017 o 10.00 hod do odvolania. celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:
výťaz MO

Víťaz MO Galanta 2016-2017

Víťaz MO Galanta 2016-2017 celý text

ostatné | 21. 5. 2017 | Autor:

Odstávka vody

„Z dôvodu poruchy na zásobnom potrubí pre mesto Sládkovičovo bude dňa 22.5.2017 od 8:00 prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo s jeho mestskými časťami, obec Malá Mača a v poobedňajších hodinách aj pre obec Pusté Úľany. Voda bude priebežne púšťaná pre potreby presnej lokalizácie poruchy, bude však znížený tlak aj objem dodávanej vody. Predpokladaný termín obnovenia dodávky pitnej vody je 22.5.2017 o 17:00. Tento čas sa môže zmeniť podľa prevádzkových potrieb pri opravných prácach. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie pitnou vodou počas doby odstávky.

Pre potreby mimoriadnej dodávky pitnej vody bude v meste Sládkovičovo pripravená cisterna s pitnou vodou, ktorú bude možné presúvať podľa potreby. Koordináciu miesta a doby státia cisterny bude zabezpečovať mestský/obecný úrad so zástupcom ZsVS. Následne bude vykonaný preplach verejného vodovodu, ktorý bude prebiehať 23.5.2017 do úplného odkalenia pitnej vody.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.“ celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor:
prvá
z 6
posledná