Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Informácia Sociálnej poisťovne k OČR po 1.6.2020

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia... celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Informácia o verejnej autobusovej doprave

Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja informuje verejnosť, že  s platnosťou 
OD 10.05.2020 (NEDEĽA) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná V PRÁZDNINOVOM REŽIME...  celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 hod. do odvolania.
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:

Otvorenie mestského trhoviska

Oznamujeme obyvateľom Sládkovičova, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bude od 22. apríla 2020 verejnosti sprístupnené mestské trhovisko. Na mieste sa zakazuje konzumácia potravín a nápojov. Naďalej platí nevyhnutnosť dodržiavania hygienických opatrení ako je prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, šálom, šatkou, atď.), zachovanie 2 m rozostupov v rade, dezinfekcia rúk. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

Linka psychologickej podpory

Trnavský samosprávny kraj zriadil pre svojich občanov linku psychologickej podpory, na ktorej je k dispozícii 56 psychológov a ďalších odborníkov, aby poskytli občanom Trnavského kraja odbornú psychologickú podporu, povzbudenie a cenné rady v ťažkej životnej situácii, v duševnom vypätí, alebo v strese zo vzniknutej krízovej situácie. Tel. linka: 033 22 11 220 celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:

Zmena úradných hodín Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2020

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla 2020 úradné hodiny, v stredu budú od 13.00 do 16.00 hod. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:

Upozornenie Sociálnej poisťovne na zaslanie čestného vyhlásenia rodičov na OČR

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie... celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Odporúčania psychoteapeutky PaedDr. Zlaty Šramovej v krízovej situácii

Odporúčania v krízovej situácii

Užívaj c vitamín, d vitamín, ženšen, echinaceu aj v prírodnej forme.
Urob si zoznam vecí, ktoré by si rád/a urobil/a keď budeš mať čas a urob to hneď nie o 4 dni.
Vyber si niečo čo by si sa mohol/mohla učiť ( nové zručnosti, cudzí jazyk, hudobný nástroj...).
Počúvaj rozprávky.
Kresli, maľuj, tvor niečo rukami... celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

COVID-19 - Pomoc sebe aj druhým

COVID-19 - Pomoc sebe aj druhým celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý

COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

10 odporúčaní pri COVID - 19

10 odporúčaní pri COVID - 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Zmena otváracích hodín COOP Jednoty Galanta

COOP Jednota Galanta oznamuje občanom, že
dňom 22. 3. 2020 (vrátane) až do odvolania budú všetky predajne COOP Jednota Galanta v NEDEĽU ZATVORENÉ. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Oznamujeme obyvateľom Sládkovičova, že zberný dvor bude zatvorený počnúc dnešným dňom až do odvolania. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Odporúčania, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom

Odporúčania, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor:

Ponuka práce - poštový doručovateľ - Pošta Sládkovičovo

Ponuka práce - poštový doručovateľ - Pošta Sládkovičovo... celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor:

170 nových knižných titulov v Mestskej knižnici v Sládkovičove

Milí čitatelia, vďaka Fondu na podporu umenia nám v mestskej knižnici pribudli nové knižné tituly, ktoré si môžete požičať...
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.
celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
Upozornenie pre starších spoluobčanov 1

Upozornenie pre starších spoluobčanov

Vážení občania,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov.
Polícia zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze.
V prípade akéhokoľvek podozrenia neváhajte kontaktovať políciu na č. 158.

celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:

Odporúčania Okresného riaditeľstva PZ v Galante

Odporúčania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante pre občanov pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor:

Otváracie hodiny zberného dvora od 14. 10. 2019

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že zberný dvor bude od 14.10.2019 otvorený nasledovne:
Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 7.00 - 15.30
Štvrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 15.30
Sobota: 7.00 - 12.00 celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06. 09. 2019.

pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.,riaditeľ celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Ponuka pracovného miesta - Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. príjme do trvalého pracovného pomeru od 1.9.2019 na pracovnú pozíciu účtovníka/čku - ekonóma/ku. Požadované vzdelanie -úplné ekonomické stredoškolské s maturitou a dvojročná prax. Záujemcovia sa môžu hlásiť u konateľa spoločnosti Františka Rumana na t.č 0904 654 854, emailom: ruman.frantisek@centrum.sk celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:

Výzva na splnenie daňovej povinnosti

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili miestne dane - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019 a predchádzajúce roky, aby si túto povinnosť splnili. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a)a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

OZNAM  - POSTREK PROTI KOMÁROM

Mesto Sládkovičovo Vám oznamuje, že dňa 20.06.2019  (štvrtok) bude v meste Sládkovičovo   vykonaný postrek proti komárom.
V prípade nepriaznivého počasia bude  postrek vykonaný v dohodnutých náhradných termínoch.
 Použitý bude povolený prípravok ROTRYN 50 a overený  postup na ničenie komárov formou termomechanického aerosólu. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky.  Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy ani obojživelníky a je šetrný aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely a preto treba vykonať potrebné kroky na zamedzenie styku s postrekom. Informujeme  obyvateľstvo, aby pred začatím postreku zatvorili okná a dvere svojich domov.
Čas postreku je plánovaný  od 21.00 hod. podľa teploty vzduchu, a poveternostných parametrov v čase postreku.
Ukončenie predpokladáme po 24.00 hod. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná