Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Ponuka práce - poštový doručovateľ - Pošta Sládkovičovo

Ponuka práce - poštový doručovateľ - Pošta Sládkovičovo... celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor:

170 nových knižných titulov v Mestskej knižnici v Sládkovičove

Milí čitatelia, vďaka Fondu na podporu umenia nám v mestskej knižnici pribudli nové knižné tituly, ktoré si môžete požičať...
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.
celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
Upozornenie pre starších spoluobčanov 1

Upozornenie pre starších spoluobčanov

Vážení občania,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov.
Polícia zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze.
V prípade akéhokoľvek podozrenia neváhajte kontaktovať políciu na č. 158.

celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:

Odporúčania Okresného riaditeľstva PZ v Galante

Odporúčania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante pre občanov pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor:

Otváracie hodiny zberného dvora od 14. 10. 2019

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že zberný dvor bude od 14.10.2019 otvorený nasledovne:
Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 7.00 - 15.30
Štvrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 15.30
Sobota: 7.00 - 12.00 celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06. 09. 2019.

pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.,riaditeľ celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Ponuka pracovného miesta - Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. príjme do trvalého pracovného pomeru od 1.9.2019 na pracovnú pozíciu účtovníka/čku - ekonóma/ku. Požadované vzdelanie -úplné ekonomické stredoškolské s maturitou a dvojročná prax. Záujemcovia sa môžu hlásiť u konateľa spoločnosti Františka Rumana na t.č 0904 654 854, emailom: ruman.frantisek@centrum.sk celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:

Výzva na splnenie daňovej povinnosti

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili miestne dane - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019 a predchádzajúce roky, aby si túto povinnosť splnili. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a)a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

OZNAM  - POSTREK PROTI KOMÁROM

Mesto Sládkovičovo Vám oznamuje, že dňa 20.06.2019  (štvrtok) bude v meste Sládkovičovo   vykonaný postrek proti komárom.
V prípade nepriaznivého počasia bude  postrek vykonaný v dohodnutých náhradných termínoch.
 Použitý bude povolený prípravok ROTRYN 50 a overený  postup na ničenie komárov formou termomechanického aerosólu. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky.  Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy ani obojživelníky a je šetrný aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely a preto treba vykonať potrebné kroky na zamedzenie styku s postrekom. Informujeme  obyvateľstvo, aby pred začatím postreku zatvorili okná a dvere svojich domov.
Čas postreku je plánovaný  od 21.00 hod. podľa teploty vzduchu, a poveternostných parametrov v čase postreku.
Ukončenie predpokladáme po 24.00 hod. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:

Oznámenie o realizácii Európskeho zisťovania o zdraví

Mesto Sládkovičovo je jedným z vybraných miest Slovenskej republiky, v ktorom sa od 1.júla 2019 do 31. decembra 2019 uskutoční v niektorých domácnostiach štatistické Európske zisťovanie o zdraví. V tomto období môže Vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky vo funkcii dopytovateľa , ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky zistené informácie budú dôverné a budú slúžiť výlučne potrebám štatistiky.
Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke štatistického úradu www.statistics.sk alebo na telefónnom čísle 033/5566240.
celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:

Dotazník k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sládkovičovo

Vážení obyvatelia mesta Sládkovičovo,
komunitný plán sociálnych služieb je dôležitý strategický dokument, ktorým sa monitorujú potreby obyvateľov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Naše mesto aktuálne spracováva komunitný plán na obdobie rokov 2019 - 2023. Prosíme Vás o súčinnosť pri monitorovaní Vašich potrieb, pretože aj na základe Vašej spätnej väzby samospráva sformuluje svoje zámery pre oblasť poskytovania sociálnych služieb na aktuálne plánovacie obdobie. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania a prispejete k lepšej budúcnosti seba, aj svojho mesta. Do dotazníkového prieskumu je možné zapojiť sa do 30. júna 2019.
celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Technické služby oznamujú občanom, že od 1.5.2019 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2019. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že odvoz odpadu ( I. Trasa) bude v utorok t.j. 23.4.2019, nakoľko dňa 22.4.2019 je štátny sviatok. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Obmedzená prevádzka kľudového bazéna na Termálnom kúpalisku Vincov les

Termálne kúpalisko Vincov les upozorňuje návštevníkov, že kľudový bazén s termálnou vodou bude z technických príčin počas víkendov od 1.4. 2019 do 31.5.2019 uzatvorený. V tomto období budú sprístupnené len vnútorné bazény. Otváracia doba ostáva nezmenená. celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Zberný dvor - otváracie hodiny letnej sezóny

Technické služby oznamujú obyvateľom, s platnosťou od 1. 4.2019 platia pre zberný dvor v Sládkovičove otváracie hodiny letnej sezóny:
Po: 7.00 - 18.00 hod.
Ut: 7.00 - 15.30 hod.
St: 7.00 - 15.30 hod.
Št: 7:00 - 18.00 hod.
Pi: 7.00 - 15.30 hod.
So: 7.00 - 12.00 hod.
Ne: Zatvorené celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Výzva na orez a výrub drevín ohrozujúcich bezpečnosť

Výzva na orez a výrub drevín ohrozujúcich bezpečnosť celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Mesto Sládkovičovo, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019 do termínu 31.01.2019. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Pracovná ponuka na miesto učiteľky (riaditeľky v 1 osobe) v ZŠ Hrubý Šúr

Starosta obce Hrubý Šúr hľadá učiteľku (riaditeľku v jednej osobe)na TPP pre ZŠ Hrubý Šúr - 1. stupeň s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 1.2.2019, príp. 1.3.2019. Ide o jednu triedu s 12 deťmi 1.- 4. ročník. Kontakt Ing. Adrián Takács, starosta obce, 0905436099. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Pracovná ponuka - operátor výroby v Jasplastik Galanta

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Galante - Jasplastik na pacovnú pozíciu operátor výroby... celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tiež upozorňuje na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu najmenej 1 pracovný deň vopred na RVPS Galanta. celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:

Peňažný príspevok pre dôchodcov

Peňažné príspevky pre seniorov sa budú vyplácať od 19. do 23. novembra 2018 v pokladni MÚ Sládkovičovo tým, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a majú trvalý pobyt v meste Sládkovičovo minimálne 2 roky pred poskytnutím peňažného príspevku, nie 1 rok ako to je nedopatrením uvedené v novinách Život v Sládkovičove č. 4/2018. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor:

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby celý text

ostatné, náš tip | 4. 9. 2018 | Autor:

Oznam o zahájení prác na parkovisku na sídl. J. Dalloša

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom sídliska Jána Dalloša, že zajtra 4.9.2018 budú zahájené práce na parkovisku medzi bytovými domami so súpisnými číslami 1351, 1352 a 1353. Žiadame Vás, aby ste uvoľnili parkovisko medzi bytovými domami. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor:

Povinné očkovanie proti tetanu

MUDr. František Katona obvodný lekár v Sládkovičove oznamuje obyvateľom, že každý deň vykonáva povinné očkovanie proti tetanu. Povinné očkovanie je určené pre ročníky narodenia – ženy narodené v roku 1987 a mužov narodených v roku 1987.

celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor:

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo.
Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná