Navigácia

Obsah

Sládkovičovo bez plných betónových plotov.

Typ: ostatné
Viacerí, ktorí prechádzali na nových uliciach IBV Zahradnícka, videli smutnú budúcnosť týchto ulíc. Dva meter vysoké, plné 400 m dlhé betónové múry z obidvoch strán ulíc sú šokujúce nielen pre obyvateľov týchto ulíc, ale aj pre tých, ktorí týmito ulicami prechádzajú.

Viacerí, ktorí prechádzali na nových uliciach IBV Zahradnícka, videli smutnú budúcnosť týchto ulíc. Dva meter vysoké, plné 400 m dlhé betónové múry z obidvoch strán ulíc sú šokujúce nielen pre obyvateľov týchto ulíc, ale aj pre tých, ktorí týmito ulicami prechádzajú. Žiadny doteraz postavený plot nebol na týchto uliciach postavený so súhlasom mesta. Vlastníci nehnuteľností tvrdia, že oni chcú bezpečnosť, intimitu a ochranu súkromia a mesto nemá právo zasahovať do výstavby oplotenia. Naopak, mesto má právo, dokonca je povinné usmerňovať výstavbu na svojom území. Takto urobili viaceré mestá, napríklad Nitra, Trnava a viaceré obce, ktorých predpisy môžete nájsť na internete. V Nitre prijali predpis, v ktorom určili pomer nepriehľadných častí oplotenia (plné murivo s nikou na odpadové nádoby, elektromer, plynomer) a transparentných častí v pomere 30:70. Citujem odôvodnenie týchto opatrení: „Výsadba vhodných stromov za priehľadným oplotením postupne vytvorí optickú aj izolačnú  bariéru, odstráni hluk a zachytí tiež prach z uličného priestoru. Mesto Nitra spomínaným opatrením vyvíja aktivity k tvorbe ekologickejšieho prostredia, nakoľko betónové ploty boli škodlivé nielen voči životnému prostrediu (neprúdil rovnomerne vzduch), ale boli prekážkou aj pre voľne žijúce zvieratá (napríklad vtáky).

V Sládkovičove od 01.02.2021 platia nasledovné pravidlá pre výstavbu oplotenia:

  • Pomer nepriehľadných častí oplotenia (plné murivo s nikou na odpadové nádoby, elektromer, plynomer) a transparentných častí v pomere 60:40.
  • Z neprehľadných častí musí min. 20 % tvoriť iný materiál ako betón, murivo z betónových tvárnic, murivo z pálených tehál, pričom iným materiál môže byť drevo, kov.
  • Maximálna výška oplotenia 1,80 m.
  • Predpis pre výstavbu oplotení platí pre pozemky, kde šírka pozemku sa rovná alebo je väčšia ako 15 m a šírka ulice je menšia alebo sa rovná 20 m.
  • Predpis platí pre oplotenie zo strany ulice.

Smernica pre výstavbu oplotenia


Príloha

Vytvorené: 1. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2021 09:24
Autor: Ing. Anton Szabó