Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Abrahámskej ulici v Sládkovičove

Typ: ostatné
materská školaCieľom plánovanej rekonštrukcie materskej školy bolo zvýšenie kapacity materskej školy zástavbou podkrovia a realizovať s tým súvisiace zmeny dispozičného riešenia. Ďalšie aktivity rekonštrukcie materskej školy boli zamerané na výmenu strechy a zriadenie podkrovia, výmenu podláh, na zateplenie obvodového plášťa, na výmenu okien a dverí a na rekonštrukciu ústredného kúrenia

Zateplením obvodového plášťa sme chceli dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Technický stav budovy bol nevyhovujúci, čo sťažovalo vyučovací proces , neumožňovalo ekonomickú prevádzku budovy a z týchto dôvodov bola rekonštrukcia budovy MŠ  nevyhnutná. Budova základnej školy bola postavená v roku 1930, prístavba k škole, v ktorej je umiestnená materská škola, bola postavená v roku 1950  a slúžila ako byt pre učiteľa. V roku 1990 bola vykonaná prestavba bytu na materskú školu s kapacitou pre 15 detí ale túto kapacitu vedenie materskej školy pravidelne prekročila.

Materská škola má obdĺžnikový pôdorys s pôdorysnými rozmermi 11,05 x 12,05 m a je čiastočne podpivničená. Nový krov materskej školy po výmene strechy je drevený hambálkový, pričom podkrovie má svetlú výšku 3,00 m. Vymenené podlahy a podlahy podkrovia sú plávajúce podlahy s tepelnou prijímateľnosťou podľa platných STN. Realizáciou zateplenia sa zvýšil celkový tepelný komfort a znížila sa energetická náročnosť budovy, čo má priamy vplyv na zníženie prevádzkových nákladov materskej školy.

Projekt Rekonštrukcia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Abrahámskej ulici v Sládkovičove bol financovaný z finančných zdrojov Mesta Sládkovičovo a Maďarskej vlády, pričom výška podpory Maďarskej vlády bola vo výške 50.000 Eur. Práce boli zahájené vo februári 2018 a boli ukončené koncom mája 2018. Touto cesto by som chcel poďakovať Maďarskej vláde za veľkú podporu ako aj pracovníkom Nadácie Gábora Bethlena a.s., ktorí zabezpečili implementáciu tohto projektu a ktorí nám počas realizácie projektu nezištne pomáhali.

 

Ing. Anton Szabó, primátor mesta


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2018 16:30
Autor: Správce Webu