Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Testovanie  na COVID-19 v Sládkovičove v dňoch 30.1.2021 – 31.1.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom meste sa testovanie obyvateľov antigénovými testami na prítomnosť ochorenia COVID-19 zopakuje v dňoch 30.1.2021 a 31.1.2021,t. j. v sobotu a v nedeľu na rovnakých odberných miestach v čase od 08.00 hod. do 19.00 hod. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Odporúčanie v súvislosti s celoplošným skríningom v Sládkovičove, vzor potvrdenia o vykonaní testu

Žiadame všetkých, ktorí sa na skríning elektronicky zaregistrovali, aby dodržali čas, na ktorý boli objednaní a dostavili sa na testovanie iba krátko, cca 2-3 minúty, pred potvrdeným časom objednania. V prípade nerešpektovania tohto odporúčania hrozí vznik časového sklzu testovania a okrem toho na príjazdovej ceste na Termálne kúpalisko aj skomplikovanie dopravnej situácie. Koordináciu priebehu testovania budú zabezpečovať členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Sládkovičove v spolupráci s príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Informácie k testovaniu  na COVID-19 v Sládkovičove

Testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 antigénovými testami sa v meste Sládkovičovo uskutoční v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021,t. j. v sobotu a v nedeľu. Jednotlivé odberné miesta budú pracovať v čase od 08.00 hod. do 19.00 hod... celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková
Upozornenie na zmenu dopravného značenia 1

Upozornenie na zmenu dopravného značenia na Školskej ulici v Sládkovičove

Upozorňujeme občanov, že Školská ulica bola zmenená na jednosmernú v celej dĺžke, preto žiadame vodičov o dodržiavanie dopravných predpisov. celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vyhláška RÚVZ Galanta, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta

Vyhláška RÚVZ Galanta, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR.

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020,
ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z
dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznam o zatvorení Mestského úradu pre verejnosť od 4.1.2021 s výnimkami

Mesto Sládkovičovo v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a jeho predĺžením z dôvodu zhoršujúcej sa situácie pandémie COVID-19 Vám oznamuje, že MESTSKÝ ÚRAD BUDE od 04. 01. 2021 až do odvolania zatvorený pre verejnosť. V obmedzenom režime bude fungovať len Matričný úrad a Prvý kontakt. Žiadame občanov, aby maximálne obmedzili návštevu mestského úradu len na nevyhnutné úkony a aby sa snažili vybaviť si agendu telefonicky, mailom a využitím internetbankingu! e-mailový kontakt: sladkovicovo@sladkovicovo.sk tel.: 031 / 784 27 12  celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vianočný pozdrav

Prajem Vám požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov !
Áldott és békés karácsonyi ünnepeket kíván ! Ing. Anton Szabó, primátor mesta
celý text

ostatné | 24. 12. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Stratégia budovania SMART City Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo vypracovalo strategický dokument „Stratégia budovania SMART City Sládkovičovo", ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na využívanie moderných technológií, predovšetkým v oblasti SMART technológií a riešení. celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Rekonštrukcia vnútrobloku Sídliska J. Dalloša v Sládkovičove

Dňa 16.06.2020 bola podpísaná zmluva na poskytnutie NFP na Rekonštrukcia vnútrobloku Sídliska J. Dalloša v Sládkovičove. Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Úlohu riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu na základe splnomocnenia celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Upozornenie polície na podvodníkov

Vážení občania,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov... celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest, úhrada nájmu za HM a evidencia

Pre informácie o uzavretí Zmluvy o nájme hrobového miesta, zaplatení nájmu za hrobové miesto a evidencii hrobových miest kontaktujte Ing. Zuzanu Červenkovú na t.č. 0901 704 410, prípadne mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Zmena adresy mobilného odberného miesta testovania na CIVID-19 v Galante

Oznamujeme občanom, že došlo k zmene adresy mobilného odberného miesta testovania na COVID-19 v Galante. Od 10.11.2020 sa nachádza pri Športovej hale na ulici Kpt.Nálepku 737 v Galante. Testuje sa od 12.00 hod. do 20.00 hod. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Ponuka práce - pracovná pozícia je už obsadená

Mesto Sládkovičovo ponúka prácu doručovateľa poštových zásielok obyvateľom Sládkovičova na Dohodu o vykonaní práce. Odmena: 0,70 € za doručenie 1 zásielky. Záujemcovia môžu kontaktovať prednostu Mestského úradu v Sládkovičove Ing. Gábora Krommera na t.č. 031/788 39 09, prípadne mailom na gabor.krommer@sladkovicovo.sk - pracovná pozície je už obsadená! celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Mobilné odberné miesto na testovanie COVID-19 v Galante

Oznamujeme občanom, že dnes bolo v Galante zriadené mobilné odberné miesto testovania na COVID-19 na OR HaZZ, Parková ul.1607/10. Dnes je k dispozícii do 20.00 hod. Od utorka do piatka bude fungovať OD 12.00 HOD DO 20.00 HOD. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č.16 - opatrenia vstupu do prevádzok platné od 2.11.2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č.16 - opatrenia vstupu do prevádzok platné od 2.11.2020. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Poďakovanie primátora mesta Sládkovičovo

Vážení občania,
uplynulý víkend sa aj v našom meste uskutočnilo celoplošné testovanie na Covid -19.  V súčinnosti s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky sa  mesto snažilo pripraviť čo najlepšie podmienky pre úspešný priebeh tejto mimoriadne náročnej akcie.  Dnes s veľkou radosťou môžem skonštatovať, že sa nám to podarilo  a testovanie na COVID-19 v Sládkovičove sa uskutočnilo na veľmi dobrej úrovni... celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Upresnenie informácií o dňoch a čase testovania na COVID-19 v jednotlivých odberných miestach v Sládkovičove

Žiaľ, odberné miesto „Starý kultúrny dom“ bude na základe rozhodnutia Ozbrojených síl Slovenskej republiky z dôvodu nedostatku zdravotného personálu k dispozícii testovaným len jeden deň, a to v nedeľu 1. novembra... celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Prosba k občanom

Prosba k občanom na rešpektovanie opatrení celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Odberné miesta na testovanie - COVID-19 v Sládkovičove

Odberné miesta na testovanie - COVID-19 v Sládkovičove celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Ministerstvo obrany SR uverejnilo informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 15.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 15.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k povinnosti nosenia rúšok platné od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 1.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 1.10.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020 na dobu 45 dní

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020 na dobu 45 dní celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020 k noseniu rúšok

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020 k noseniu rúšok celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante platné od 30.9.2020

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante platné od 30.9.2020 celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 10.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje s účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania tieto opatrenia... celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková
prvá
z 6
posledná