Navigácia

Obsah

Otváracia doba:

16. 4. - 15. 10.             7.30 hod. - 19.30 hod.

16.10. - 15. 4.              7.30 hod. - 17.30 hod.

29. 10. - 4. 11.             7.30 hod. - 23.00 hod.

 

Prevádzkovateľ pohrebných služieb:

Ernest Molnár, Veľké Úľany

0905 639 026

0907 897 081

 

Evidencia hrobových miest, uzatváranie Zmlúv o nájme hrobových miest, úhrada za nájom hrobového miesta:

Ing. Zuzana Červenková, Inovatech 2. posch.

0901 704 410, zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk