Navigácia

Obsah

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Typ: ostatné
Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Mesto Sládkovičovo zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom týmto v zmysle § 4, ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, zverejní úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018:

            Celkové množstvo TKO za rok 2018...................................            2.504,68 T

            Množstvo vyseparovaného odpadu za rok 2018..................            375,31

            Miera separácie: 14,98 %

 

Dôležité doplňujúce informácie:

Celkové množstvo TKO obsahuje aj odpad, ktorý na skládku vyviezli právnické a fyzické osoby  sídliace v meste Sládkovičovo. V najbližších dňoch zverejníme informáciu o množstve komunálneho odpadu, ktorý bol vyvážaný na skládku v rámci zberu TKO a množstvo odpadu, ktoré vyvážali na skládku právnické a fyzické osoby. Sme toho názoru, že miera separácie by sa mala týkať len komunálneho odpadu, ktorého zber zabezpečí miestna samospráva a nemal by sa týkať ostatného odpadu, ktorého na skládku umiestnili fyzické a právnické osoby.

 

V Sládkovičove 28. februára 2019.
 

 

Ing. Anton Szabó,

primátor mesta


 


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 12:03
Autor: Katarína Víghová