Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh

Typ: ostatné
Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh

Mesto Sládkovičovo ako obstarávateľ „Územného plánu mesta Sládkovičovo – Zmeny a doplnky 4/2019“ podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením §§ 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu mesta Sládkovičovo –  Zmeny a doplnky č. 4/2019“

Oznamenie_dod_4_2019_UPM_Slad.pdf (84.15 kB)

Záväzná časť

Smerná časť


Prílohy

Vytvorené: 26. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2019 13:16
Autor: Ing. Anton Szabó