Navigácia

Obsah

Uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest, úhrada nájmu za HM a evidencia

Typ: ostatné
Pre informácie o uzavretí Zmluvy o nájme hrobového miesta, zaplatení nájmu za hrobové miesto a evidencii hrobových miest kontaktujte Ing. Zuzanu Červenkovú na t.č. 0901 704 410, prípadne mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk.

Cenník cintorínskych služieb mesta Sládkovičovo

platný od 1.4.2016

 

Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

Jednohrob                                      (1,1 m x 2,45 m)                              15 €

Dvojhrob                                         (2,1 m x 2,45 m)                              35 €

Trojhrob                                          (3,2 m x 2,45 m)                              40 €

Detský hrob                                    (0,7 m x 1,1 m)                                12 €

Hrobka                                            (2 m x 3 m)                                    100 €

Hrobka                                            (1,3 m x 3 m)                                   60 €

Urnové miesto mimo urnovej steny  (0,7 m x 0,8 m)                         20 €

 

Predaj urnového miesta v urnovej stene                                           500 €

Údržba okolia urnovej steny na 10 rokov                                               7 €

 

 

Služby poskytované Technickými službami Sládkovičovo:

Vydanie povolenia na stavebné práce nájomcovi hrobového miesta                   2 €

Jednorázový vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom                                    3 €

Celoročný vstup na pohrebisko  pre pohrebné služby (s výnimkou

prenajímateľa) a zhotoviteľov hrobového príslušenstva                                       50 €

Jednorázový odber vody pre zhotoviteľov hrobového príslušenstva                    5 €

Celoročný odber vody pre zhotoviteľov hrobového príslušenstva                       25 €

 

Pre informácie o uzavretí Zmluvy o nájme hrobového miesta, zaplatení nájmu za hrobové miesto a evidencii hrobových miest kontaktujte  Ing. Zuzanu Červenkovú na t.č. 0901 704 410, prípadne mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk.


Vytvorené: 18. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020 10:47
Autor: Ing. Zuzana Červenková