Navigácia

Obsah

Rozšírenie materskej školy na ulici J. Kráľa V Sládkovičove

Typ: ostatné
Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala ÚVO (Úrad verejného obstarávania). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019...

Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávania, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala UVO (Úrad verejného obstarávanie). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019.

Popis projektu:

Projekt rieši prístavbu ku jestvujúcemu objektu materskej školy v meste Sládkovičovo. Navrhnuté je budovu rozšíriť o prístavbu s rozmermi (21,80m x 10,60m) + (2,85m x 2,00m), kde budú umiestnené 2 triedy s herňou/spálňou, vstupnými, šatňovými a sociálnymi zariadeniami a zázemím pre pedagóga.  V mieste hlavného vstupu do prístavby bude vytvorené kryté závetrie a vstupná plocha so schodmi a rampou. Okolo objektu sa vybudujú terénne bezbariérové úpravy formou rámp, schodov a chodníka s dlažbou napojenou na jestvujúce areálové komunikácie. Zo severovýchodnej svetovej strany sa vybuduje ihrisko s preliezkami a lavičkami. Okolie prístavby ako aj jestvujúcej MŠ sa doplní vzrastlou zeleňou, formou vysadenia nových stromov. Budova prístavby materskej školy bude zateplená kontaktnou tepelnou izoláciou. Jestvujúci objekt MŠ sa v mieste styku s prístavbou stavebne zabezpečí. Inžinierske siete sa využijú jestvujúce v objekte MŠ – voda, uk, elektro. Objekt jestvujúcej budovy MŠ je vykurovaný teplovodne z kotolne na plyn. Prístavba sa napojí na jestvujúce rozvody uk. Splašková kanalizácia z prístavby sa napojí na jestvujúcu areálovú kanalizáciu. Dažďové vody sa zaústia do vsakovacích blokov v areáli MŠ. Stravovanie detí bude zabezpečené v jestvujúcich priestoroch jedálne.

 

Základné údaje:

Zastavaná plocha jestvujúceho objektu MŠ: 885,70 m2

Celková úžitková plocha jestvujúceho objektu MŠ: 622,04 m2

Pôdorysný rozmer prístavby bez zateplenia: (21,80 x 10,60)m + (2,85 x 2,00)m

Zastavaná plocha navrhovanej prístavby MŠ: 247,50 m2

Celková úžitková plocha navrhovanej prístavby MŠ: 209,01 m2

Počet jestvujúcich tried MŠ: 2 triedy

Počet navrhovaných tried MŠ v prístavbe: 2 triedy (2x15 detí)

Príloha

 

 


Príloha

Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2018 08:07
Autor: Ing. Zuzana Červenková