Navigácia

Obsah

Prerokovanie Dodatku č. 4/2019 UPM Sládkovičovo - Oznámenie o konflikte záujmov

Typ: ostatné
Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo, pred prerokovaním Dodatku č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo v zmysle čl. 6 ods.1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznamujem, že som v konflikte záujmov s tým, že vlastním nehnuteľnosti v Zóna č. XVa, b a XVIc.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo,  pred prerokovaním Dodatku č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo v zmysle čl. 6 ods.1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznamujem, že som v konflikte záujmov s tým, že vlastním nehnuteľnosti v Zóna č. XVa, b a XVIc. Tieto lokality sú určené v UPM Sládkovičovo pre priemysel. Nový dodatok č.4/2019 k UPM obsahuje:

Zmenu 4b/2019 Rozšírenie Obmedzeného funkčného využívania zóny XVa, b, a XVIc. Navrhovaná zmena rieši doplnenie Obmedzeného funkčného využitia zón XVa, b a XVIc  o funkčné vybavenie "Prechodné bývanie".  Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti navrhujem vyradiť moje nehnuteľnosti z dodatku č.4/2019 UPM Sládkovičovo a tak konflikt záujmov bude odstránený.

Ing. Anton Szabó. primátor mesta


Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2019 22:39
Autor: Ing. Anton Szabó