Navigácia

Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Typ: ostatné
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja"

Oznámenie o strategickom dokumente

 

 

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom o možnosti nahliadnutia do dokumentu

„Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja“

 

na Mestskom úrade č. dverí 12

počas stránkových dní od 7,30 do 16,00 hod.

    

 

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu úradu:

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02  Trnava

 

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8,

 917 02  Trnava

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Anton Szabó

                                                                                             primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 19. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2019 15:51
Autor: Katarína Víghová