Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18 tr. ZŠ Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo realizuje projekt spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, cez  Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41 Operačný program: Kvalita životného prostredia. Mesto Sládkovičovo realizuje projekt s cieľom využitia geotermálnej energie.

Hlavnou aktivitou je:
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Konkrétny cieľ:
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"
celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Oznam - Covid-19

Oznamujeme, že v meste Sládkovičovo bol u jednej osoby zaznamenaný výskyt nakazenia vírusom COVID- 19, nám dňa 27. júla 2020 túto informáciu telefonicky potvrdil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante. Podľa ich vyjadrenia je táto infikovaná osoba v súčasnosti hospitalizovaná. Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe údajov, ktoré od nakazenej osoby získal, identifikoval niekoľko osôb, ktoré s ňou boli v priamom  kontakte a podľa našich zistení im nariadili domácu karanténu. Tieto osoby sú zo strany úradu verejného zdravotníctva sledované a musia sa riadiť ich pokynmi ako aj  bezpečnostnými opatreniami... celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020 celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb platné od 3.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Porucha na vodovodnom potrubí

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že z dôvodu havarijného stavu na vodovodnom potrubí nebude voda v mestskom vodovode na celom území mesta Sládkovičovo až do 12.00 hod. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Informácia k Sládkovičovským kultúrnym dňom

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 20.5.2020, ktorým sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 100 osôb, sa vedenie mesta Sládkovičovo rozhodlo, že tradičné Sládkovičovské kultúrne dni v tomto roku nebudú. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta Sládkovičovo

Všetky detské ihriská na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Tlačivo o prekročení štátnej hranice celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzkam platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzkam platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k zasadnutiam, schôdzam a pohrebom od 7.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k zasadnutiam, schôdzam a pohrebom od 7.5.2020 celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k otváraniu prevádzok platné od 6.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k otváraniu prevádzok platné od 6.5.2020 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, birmovania a sobášneho obradu k 6.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, birmovania a sobášneho obradu k 6.5.2020. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzke vonkajších športovísk

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzke vonkajších športovísk celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková
prvá prechádzajúci
z 4
posledná