Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznam o prerušení prevádzky mestského trhoviska

Technické služby Sládkovičovo oznamujú obyvateľom, že prevádzka mestského trhoviska bude prerušená v termíne od 26.10.2020 (pondelka) do 2.11.2020 (pondelka). celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznam o zatvorení zberného dvora od 26.10.2020 do 2.11.2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú obyvateľom, že zberný dvor v Sládkovičove bude v termíne  od 26.10.2020 (pondelka)  do 2.11.2020 (pondelka) zatvorený. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Výzva

Mesto Sládkovičovo hľadá dobrovoľníkov na výpomoc s administratívnym zabezpečovaním prác v jednotlivých odberových miestach  pri realizácii celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 v dňoch  od 30.10.2020 do 1.11.2020 a od 6.11.2020 do 8.11.2020.
Podmienka: vek starší ako 18 rokov, zodpovednosť, spoľahlivosť, znalosť práce na PC.
Záujemcovia sa môžu hlásiť elektronicky na adrese: gabor.krommer@sladkovicovo.sk do 26.10.2020 do 14,00 hod. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Ministerstvo obrany SR uverejnilo informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 15.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 15.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k povinnosti nosenia rúšok platné od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 1.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k fungovaniu prevádzok a k hromadným podujatiam platné od 1.10.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020 na dobu 45 dní

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020 na dobu 45 dní celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020 k noseniu rúšok

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020 k noseniu rúšok celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante platné od 30.9.2020

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante platné od 30.9.2020 celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 10.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje s účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania tieto opatrenia... celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo v súvislosti s opatreniami pred šírením koronavírusu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorými sa riadi aj mesto Sládkovičovo, ako ich zriaďovateľ. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo budú fungovať za prísneho dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní Centrálneho krízového štábu Slovenskej republiky... celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Laboratórne testy nepreukázali prítomnosť koronavírusu v potravinách a na obaloch výrobkov spoločnosti Fekollini

Laboratórne testy nepreukázali prítomnosť koronavírusu v potravinách a na obaloch výrobkov spoločnosti Fekollini.
„Pri laboratórnej analýze bola vylúčená prítomnosť koronavírusu u našich výrobkov a obalov.Tento stav pripisujeme zavedeniu prísnych hygienických opatrení už od 26.2.2020, zriadeniu krízového tímu a detailného krízového plánu. Každý zamestnanec nášho závodu sa vie preukázať negatívnym covid19 testom.“ uvádza Andrej Gerstner, Marketing & PR Manažér spoločnosti Fekollini.

Veterinárni inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Galanta vykonali kontrolu na mieste zameranú na preverenie bezpečnosti výroby potravín ako aj dodržiavania hygienických štandardov počas výroby.
Pri kontrole bolo preukázané, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má zabezpečený a funkčný anti-COVID režim, ktorý prísne dodržuje a výrobky pochádzajúce z tejto prevádzky neohrozia zdravie spotrebiteľov, ako aj že pravdepodobnosť prenosu ochorenia potravinami je minimálna. celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Oznámenie o aktuálnych opatreniach mesta v súvislosti s elimináciou  šírenia vírusu COVID - 19

Na základe záveru zasadnutia krízového štábu mesta Sládkovičovo zo dňa 13. augusta 2020, ktorého sa zúčastnili aj regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante a zástupcovia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Galante,  mesto Sládkovičovo s okamžitou platnosťou na dobu 14 dní ruší  a zakazuje organizovanie všetkých verejných hromadných kultúrnych a športových akcií ako i podujatí, pri ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb. Tento zákaz bude prehodnotený po uplynutí uvedenej lehoty podľa vývinu situácie.

Z dôvodu eliminácie ďalšieho šírenia vírusu  COVID- 19 v našom meste, na základe opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky  žiadame občanov a podnikateľské subjekty, aby striktne dodržiavali nevyhnutné kroky na zabránenie šírenia nákazy, nosili ochranné rúška v interiéri, používali ochranné rukavice a dezinfekciu a zbytočne sa nevystavovali riziku nákazy. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Mesto Sládkovičovo neodporúča v blízkom období organizovanie hromadných akcií, kultúrnych, športových a iných podujatí, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb.

Mesto Sládkovičovo z dôvodu, že od 10.8.2020 došlo k výraznému nárastu počtu osôb infikovaných vírusom COVID - 19 u obyvateľov mesta Sládkovičovo a okolitých obcí a vzhľadom na ďalší predpokladaný nárast počtu infikovaných, RÚVZ Galanta neodporúča mestu Sládkovičovo v blízkom období organizovanie hromadných akcií, kultúrnych, športových a iných podujatí, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb.

Ing. Anton Szabó
Primátor mesta
celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov... celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sládkovičovo

Dňa 10.8.2020 sa na Mestskom úrade v Sládkovičove uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu mesta Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo zaujatie stanoviska krízového štábu k organizovaniu plánovaných akcií v dňoch od 14. do 17. augusta 2020 v našom meste.
Po konzultácii a akceptovaní odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante zo dňa 10.8.2020 Krízový štáb mesta Sládkovičovo na základe aktuálnej situácie  prijal rozhodnutie o zrušení hodovej zábavy. Kultúrna akcia Deň Csemadoku sa dňa 15.8.2020 môže uskutočniť a sú povolené aj kolotoče počas hodov. Organizátori tohto podujatia sú povinní zabezpečiť dodržiavanie  všetkých platných zásad a krokov, ktoré platia pri organizovaní hromadných podujatí, ktoré môžu zabrániť šíreniu COVID-19.
V prípade, ak by v priebehu najbližších dní došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie v meste, krízový štáb opätovne zasadne a môže zrušiť aj povolené podujatia.   celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18 tr. ZŠ Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo realizuje projekt spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, cez  Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41 Operačný program: Kvalita životného prostredia. Mesto Sládkovičovo realizuje projekt s cieľom využitia geotermálnej energie.

Hlavnou aktivitou je:
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Konkrétny cieľ:
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"
celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Oznam - Covid-19

Oznamujeme, že v meste Sládkovičovo bol u jednej osoby zaznamenaný výskyt nakazenia vírusom COVID- 19, nám dňa 27. júla 2020 túto informáciu telefonicky potvrdil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante. Podľa ich vyjadrenia je táto infikovaná osoba v súčasnosti hospitalizovaná. Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe údajov, ktoré od nakazenej osoby získal, identifikoval niekoľko osôb, ktoré s ňou boli v priamom  kontakte a podľa našich zistení im nariadili domácu karanténu. Tieto osoby sú zo strany úradu verejného zdravotníctva sledované a musia sa riadiť ich pokynmi ako aj  bezpečnostnými opatreniami... celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020 celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb platné od 3.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020 celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková
prvá prechádzajúci
z 4
posledná