Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta Sládkovičovo

Všetky detské ihriská na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Tlačivo o prekročení štátnej hranice celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzkam platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzkam platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 20.5.2020 celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k zasadnutiam, schôdzam a pohrebom od 7.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k zasadnutiam, schôdzam a pohrebom od 7.5.2020 celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k otváraniu prevádzok platné od 6.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k otváraniu prevádzok platné od 6.5.2020 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, birmovania a sobášneho obradu k 6.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva k výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, birmovania a sobášneho obradu k 6.5.2020. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzke vonkajších športovísk

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzke vonkajších športovísk celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 k 20.4.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 k 20.4.2020 celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia vydané ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 aktualizované k 20.4.2020

Opatrenia vydané ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 aktualizované k 20.4.2020 celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Karanténne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 6.4.2020

Karanténne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 6.4.2020 celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Dôležité upozornenie pre seniorov

Aj pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR boli nútení prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a osobné stretnutia s občanmi a spolupracovníkmi presunúť do „on-line sveta“. Keďže v súčasnosti takmer celá krajina funguje na internetovej komunikácii, snažíme sa prostredníctvom mladšej generácie osloviť tú staršiu.

Napriek ťažkej životnej situácii sa nájdu ľudia, ktorí sa snažia svojím nekalým konaním zneužiť dôveru poctivého človeka. Týka sa to predovšetkým cieľovej skupiny SENIORI, avšak obeťou podvodníkov sa môže stať každý z nás. Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v terajšom krízovom režime sme sa rozhodli pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Odporúčania Štátnej veterinárnej správy SR pri predaji potravín

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v chovoch hospodárskych zvierat

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Otvorenie Zberného dvora v Sládkovičove od 30.3.2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že Zberný dvor v Sládkovičove bude od 30.03.2020 otvorený nasledovne... celý text

ostatné | 29. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!!

Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19 Ministerstvo životného prostredia obmedzilo prevádzku zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo dňa 16.marca 2020 týkajúcich sa činností súvisiacich s nakladaním odpadov len v obmedzenej miere.
Preto Technické služby Sládkovičovo rušia na „Zbernom dvore“ prevádzkové hodiny pre občanov odo dňa 26.3.2020 až do odvolania.
Za porozumenie a dodržanie nasledovných nariadení ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

ÚVZ SR - Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

ÚVZ SR - Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zatvoreniu predajní v nedeľu k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zatvoreniu predajní v nedeľu k 25.3.2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti nosiť rúška k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti nosiť rúška k 25.3.2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k poskytovaniu sociálnych služieb k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k poskytovaniu sociálnych služieb k 25.3.2020 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Posunutie termínu platnosti minuloročných nálepiek na smetných nádobách

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom, že z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom, posúva termín doručovania rozhodnutí o vyrúbení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020. Nálepka, ktorá potvrdzuje úhradu uvedeného miestneho poplatku za rok 2019, zostáva v platnosti do 30. júna 2020. O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Ochranné rúška a rukavice pre obyvateľov

Mesto Sládkovičovo oznamuje, že v priebehu dnešného dňa očakáva dodanie ďalších 520 ks textilných rúšok ako aj rukavíc, ktoré slúžia ako ochrana pred šírením koronavírusu. Zamestnanci Mestského úradu v Sládkovičove budú počas víkendu tieto ochranné pomôcky bezodkladne distribuovať najohrozenejším obyvateľom mesta, teda seniorom nad 70 rokov priamo do ich domácností. Žiadame tých, ktorí už rúška majú, aby tieto posunuli občanom, ktorí zatiaľ nemajú tento ochranný predmet...

celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Karanténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 19.3.2020

Karanténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 19.3.2020 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná