Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Odbor stavebného poriadku

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120.pdf Stiahnuté: 716x | 20.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením (editovateľné).doc Stiahnuté: 250x | 24.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 212x | 20.07.2017

Adriana Skukáleková (č. d. 4)

komunálny odpad

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 341x | 16.03.2018

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (editovateľné) Stiahnuté: 255x | 17.04.2018

Mgr. Katarína Krommerová

finančný odbor

Žiadosť o dotáciu Mesta Sládkovičovo na rok 2018 Stiahnuté: 257x | 07.07.2019

Žiadosť o dotáciu mesta Sládkovičovo na rok 2020 Stiahnuté: 130x | 26.09.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2022 Stiahnuté: 12x | 30.07.2021

Ostatné

všeobecné

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Stiahnuté: 186x | 03.05.2018

Mgr. Norbert Mészáros

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 694x | 25.10.2018

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 444x | 25.10.2018

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 467x | 25.10.2018

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 471x | 25.10.2018

Stránka