Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Spoločný stavebný úrad

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 95x | 24.07.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 95x | 20.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 79x | 24.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf Stiahnuté: 113x | 20.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf Stiahnuté: 99x | 20.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 108x | 24.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 177x | 20.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe (editovateľné).doc Stiahnuté: 80x | 24.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.pdf Stiahnuté: 138x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 82x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby.pdf Stiahnuté: 91x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 (editovateľné)..doc Stiahnuté: 82x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120.pdf Stiahnuté: 141x | 20.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením (editovateľné).doc Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 73x | 20.07.2017

Adriana Skukáleková (č. d. 4)

komunálny odpad

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 136x | 16.03.2018

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (editovateľné) Stiahnuté: 64x | 17.04.2018

Ing. Soňa Gogová

finančný odbor

Žiadosť o dotáciu Mesta Sládkovičovo na rok 2018 Stiahnuté: 105x | 20.09.2017

Ostatné

všeobecné

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Stiahnuté: 53x | 03.05.2018

Stránka