Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Spoločný stavebný úrad

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 222x | 24.07.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 177x | 20.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 164x | 24.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf Stiahnuté: 958x | 20.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 180x | 24.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf Stiahnuté: 192x | 20.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 233x | 24.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 456x | 20.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe (editovateľné).doc Stiahnuté: 146x | 24.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.pdf Stiahnuté: 345x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 209x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby.pdf Stiahnuté: 232x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 (editovateľné)..doc Stiahnuté: 178x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120.pdf Stiahnuté: 419x | 20.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením (editovateľné).doc Stiahnuté: 181x | 24.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 148x | 20.07.2017

Adriana Skukáleková (č. d. 4)

komunálny odpad

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 233x | 16.03.2018

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (editovateľné) Stiahnuté: 162x | 17.04.2018

Mgr. Katarína Krommerová

finančný odbor

Žiadosť o dotáciu Mesta Sládkovičovo na rok 2018 Stiahnuté: 195x | 07.07.2019

Žiadosť o dotáciu mesta Sládkovičovo na rok 2020 Stiahnuté: 57x | 26.09.2019

Stránka