Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Spoločný stavebný úrad

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 190x | 24.07.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 153x | 20.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 136x | 24.07.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf Stiahnuté: 898x | 20.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 159x | 24.07.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf Stiahnuté: 169x | 20.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 188x | 24.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby.pdf Stiahnuté: 344x | 20.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe (editovateľné).doc Stiahnuté: 130x | 24.07.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.pdf Stiahnuté: 269x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 155x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavby.pdf Stiahnuté: 174x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 (editovateľné)..doc Stiahnuté: 154x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120.pdf Stiahnuté: 312x | 20.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením (editovateľné).doc Stiahnuté: 158x | 24.07.2017

Žiadosť o zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 131x | 20.07.2017

Adriana Skukáleková (č. d. 4)

komunálny odpad

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 209x | 16.03.2018

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (editovateľné) Stiahnuté: 134x | 17.04.2018

Mgr. Katarína Krommerová

finančný odbor

Žiadosť o dotáciu Mesta Sládkovičovo na rok 2018 Stiahnuté: 169x | 07.07.2019

Žiadosť o dotáciu mesta Sládkovičovo na rok 2020 Stiahnuté: 23x | 26.09.2019

Stránka