Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta Stiahnuté: 91x | 27.04.2021

žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta_editovateľné Stiahnuté: 71x | 27.04.2021

Mgr. Silvia Michaleková (č. d. 5)

sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (editovateľné).doc Stiahnuté: 313x | 02.08.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf Stiahnuté: 254x | 02.08.2017

Edita Kyselová (č. d. 10)

matrika a evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 374x | 20.07.2017

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.pdf Stiahnuté: 324x | 20.07.2017

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 368x | 20.07.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf Stiahnuté: 674x | 28.03.2018

Doklady potrebné pri vybavovní matričných vecí

Čo potrebujete na matrike.pdf Stiahnuté: 2687x | 28.03.2018

Ohlasovňa pobytu - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 373x | 20.07.2017

Osvedčovanie podpisov a fotokókií lístin - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 593x | 28.03.2018

Odbor stavebného poriadku

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Návrh na nové využitie územia (editovateľné).doc Stiahnuté: 226x | 24.07.2017

Návrh na nové využitie územia.pdf Stiahnuté: 308x | 20.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 213x | 24.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf Stiahnuté: 273x | 20.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 438x | 24.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 443x | 20.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 285x | 24.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 258x | 20.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizácia Stiahnuté: 300x | 12.09.2017

Stránka