Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Edita Kyselová (č. d. 10)

matrika a evidencia obyvateľov

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.pdf Stiahnuté: 102x | 20.07.2017

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 133x | 20.07.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf Stiahnuté: 171x | 28.03.2018

Doklady potrebné pri vybavovní matričných vecí

Čo potrebujete na matrike.pdf Stiahnuté: 367x | 28.03.2018

Ohlasovňa pobytu - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 102x | 20.07.2017

Osvedčovanie podpisov a fotokókií lístin - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 136x | 28.03.2018

Spoločný stavebný úrad

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Návrh na nové využitie územia (editovateľné).doc Stiahnuté: 88x | 24.07.2017

Návrh na nové využitie územia.pdf Stiahnuté: 102x | 20.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 88x | 24.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf Stiahnuté: 99x | 20.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 121x | 24.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 118x | 20.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 91x | 24.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 104x | 20.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizácia Stiahnuté: 97x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizácia (editovateľné) Stiahnuté: 104x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 104x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav a udržiavacích prác (editovateľné) Stiahnuté: 105x | 12.09.2017

Oznámenie o začatí stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 103x | 24.07.2017

Oznámenie o začatí stavby.pdf Stiahnuté: 204x | 20.07.2017

Stránka