Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Edita Kyselová (č. d. 10)

matrika a evidencia obyvateľov

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.pdf Stiahnuté: 130x | 20.07.2017

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf Stiahnuté: 146x | 20.07.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf Stiahnuté: 209x | 28.03.2018

Doklady potrebné pri vybavovní matričných vecí

Čo potrebujete na matrike.pdf Stiahnuté: 471x | 28.03.2018

Ohlasovňa pobytu - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 120x | 20.07.2017

Osvedčovanie podpisov a fotokókií lístin - potrebné doklady.pdf Stiahnuté: 158x | 28.03.2018

Spoločný stavebný úrad

Ing. Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková

Návrh na nové využitie územia (editovateľné).doc Stiahnuté: 100x | 24.07.2017

Návrh na nové využitie územia.pdf Stiahnuté: 122x | 20.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 98x | 24.07.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf Stiahnuté: 112x | 20.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 145x | 24.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 136x | 20.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (editovateľné).doc Stiahnuté: 107x | 24.07.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 118x | 20.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizácia Stiahnuté: 108x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizácia (editovateľné) Stiahnuté: 115x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 121x | 12.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby stavebných úprav a udržiavacích prác (editovateľné) Stiahnuté: 121x | 12.09.2017

Oznámenie o začatí stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 114x | 24.07.2017

Oznámenie o začatí stavby.pdf Stiahnuté: 292x | 20.07.2017

Stránka