Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (editovateľné).pdf Stiahnuté: 259x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 207x | 20.07.2017

IV. oddiel - Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (editovateľné).pdf Stiahnuté: 263x | 26.04.2021

IV. oddiel - Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.pdf Stiahnuté: 249x | 26.04.2021

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.pdf Stiahnuté: 508x | 21.07.2017

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 400x | 21.07.2017

Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane (editovateľné).pdf Stiahnuté: 238x | 20.07.2017

Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane.pdf Stiahnuté: 224x | 20.07.2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (editoveľné).pdf Stiahnuté: 392x | 20.07.2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 265x | 20.07.2017

Priznanie k dani za psa (editovateľné).pdf Stiahnuté: 338x | 25.04.2018

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 320x | 25.04.2018

Priznanie k dani.pdf Stiahnuté: 281x | 25.04.2018

VI. oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty (editovateľné).pdf Stiahnuté: 232x | 20.07.2017

VI. oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty.pdf Stiahnuté: 215x | 20.07.2017

VII. oddiel - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (editovateľné).pdf Stiahnuté: 247x | 24.07.2017

VII. oddiel - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 180x | 20.07.2017

Vznik - zánik daňovej povinnosti FO.pdf Stiahnuté: 287x | 21.07.2017

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov na trhovisku pre nepodnikateľa Stiahnuté: 47x | 12.11.2020

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov na trhovisku pre podnikateľa Stiahnuté: 40x | 12.11.2020

Stránka