Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 151x | 20.07.2017

IV. oddiel - Daň z byto a z nebytových priestorov v bytovom dome (editovateľné).pdf Stiahnuté: 177x | 20.07.2017

IV. oddiel - Daň z byto a z nebytových priestorov v bytovom dome.pdf Stiahnuté: 168x | 20.07.2017

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.pdf Stiahnuté: 357x | 21.07.2017

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 236x | 21.07.2017

Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane (editovateľné).pdf Stiahnuté: 162x | 20.07.2017

Príloha - zníženie alebo oslobodenie od dane.pdf Stiahnuté: 154x | 20.07.2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (editoveľné).pdf Stiahnuté: 285x | 20.07.2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 188x | 20.07.2017

Priznanie k dani za psa (editovateľné).pdf Stiahnuté: 254x | 25.04.2018

Priznanie k dani za psa.pdf Stiahnuté: 223x | 25.04.2018

Priznanie k dani.pdf Stiahnuté: 200x | 25.04.2018

VI. oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty (editovateľné).pdf Stiahnuté: 158x | 20.07.2017

VI. oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty.pdf Stiahnuté: 147x | 20.07.2017

VII. oddiel - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (editovateľné).pdf Stiahnuté: 190x | 24.07.2017

VII. oddiel - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf Stiahnuté: 138x | 20.07.2017

Vznik - zánik daňovej povinnosti FO.pdf Stiahnuté: 201x | 21.07.2017

Mgr. Silvia Michaleková (č. d. 5)

sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (editovateľné).doc Stiahnuté: 223x | 02.08.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf Stiahnuté: 166x | 02.08.2017

Edita Kyselová (č. d. 10)

matrika a evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf Stiahnuté: 251x | 20.07.2017

Stránka