Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 349x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 320x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 362x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 356x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 476x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 377x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 464x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 433x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 372x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 436x | 20.07.2017

RNDr. Erika Hrdlicová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 379x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 381x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 467x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 372x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 299x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 343x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 352x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 212x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 230x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (editovateľné).pdf Stiahnuté: 197x | 20.07.2017

Stránka