Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 438x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 398x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 108x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 105x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 123x | 12.08.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 631x | 12.03.2021

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 520x | 12.03.2021

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 562x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 904x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 461x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 568x | 20.07.2017

RNDr. Erika Hrdlicová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 465x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín (editovateľné).doc Stiahnuté: 503x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 133x | 12.08.2020

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 496x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 401x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 457x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 663x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 295x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 367x | 20.07.2017

Stránka