Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 293x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 281x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 306x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 301x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 405x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 320x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 412x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 309x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 310x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 369x | 20.07.2017

RNDr. Emília Barteková (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 327x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 329x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 390x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 311x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 260x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 288x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 219x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 165x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 186x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (editovateľné).pdf Stiahnuté: 152x | 20.07.2017

Stránka