Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 142x | 24.07.2017

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 118x | 20.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 99x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 108x | 20.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 131x | 24.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 119x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 105x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 102x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 111x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 112x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 110x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 109x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 110x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 123x | 20.07.2017

RNDr. Emília Barteková (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 108x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 133x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 138x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 114x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 68x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 72x | 20.07.2017

Stránka