Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 414x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 375x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 69x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 65x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 81x | 12.08.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 590x | 12.03.2021

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 463x | 12.03.2021

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 529x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 667x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 435x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 517x | 20.07.2017

RNDr. Erika Hrdlicová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 435x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín (editovateľné).doc Stiahnuté: 456x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 81x | 12.08.2020

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 458x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 356x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 427x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 600x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 270x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 335x | 20.07.2017

Stránka