Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 357x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 328x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 373x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 368x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 488x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 384x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 473x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 449x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 380x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 446x | 20.07.2017

RNDr. Erika Hrdlicová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 386x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 390x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 477x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 388x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 308x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 350x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 368x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 219x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 238x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (editovateľné).pdf Stiahnuté: 205x | 20.07.2017

Stránka