Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 506x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 461x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 174x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 223x | 12.08.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 709x | 12.03.2021

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 606x | 12.03.2021

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 621x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 1246x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 516x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 639x | 20.07.2017

RNDr. Erika Hrdlicová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 515x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín (editovateľné).doc Stiahnuté: 580x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 222x | 12.08.2020

Andrea Krajčírová (č. d. 3)

správa majetku

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 758x | 25.10.2018

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 724x | 25.10.2018

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 552x | 25.10.2018

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 564x | 25.10.2018

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 565x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 448x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 523x | 20.07.2017

Stránka