Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ing. Dóra Víghová (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 538x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín (editovateľné).doc Stiahnuté: 610x | 12.08.2020

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 38x | 10.10.2022

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné) Stiahnuté: 34x | 10.10.2022

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 259x | 12.01.2023

Andrea Krajčírová (č. d. 3)

správa majetku

Čestné vyhlásenie k opakovanému nájmu bytu (editovateľné) Stiahnuté: 20x | 11.10.2022

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 783x | 25.10.2018

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 868x | 25.10.2018

Žiadosť o opakovaný nájom bytu (editovateľné) Stiahnuté: 30x | 11.10.2022

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 596x | 25.10.2018

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 615x | 25.10.2018

Žiadosť o výmenu nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné) Stiahnuté: 25x | 11.10.2022

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 607x | 20.07.2017

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie.pdf Stiahnuté: 475x | 20.07.2017

Gabriela Brunnerová (č. d. 2)

oddelenie daní

II. oddiel - Daň z pozemkov (editovateľné).pdf Stiahnuté: 560x | 20.07.2017

II. oddiel - Daň z pozemkov.pdf Stiahnuté: 840x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (editovateľné).pdf Stiahnuté: 375x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel.pdf Stiahnuté: 478x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (editovateľné).pdf Stiahnuté: 308x | 20.07.2017

III. oddiel - Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely.pdf Stiahnuté: 249x | 20.07.2017

Stránka