Navigácia

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov v SR prebieha elektronicky od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Vzor elektronického formulára spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Počas doby sčítania bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a tiež SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa.

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov,  ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

Prosíme rodinných príslušníkov, obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

SODB

Informatívne video:

https://vimeo.com/471290558

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Najčastejšie otázky:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vaszaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB:

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCq Vc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDho&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s