Navigácia

Obsah

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV – POSLEDNÁ MOŽNOST SČÍTAŤ SA!

Asistované sčítanie obyvateľov je určené tým osobám, ktoré sa z rôznych príčin nevedeli,  zabudli  alebo nemali možnosť sa sčítať.

Nie ste ešte sčítaní, potrebujete pomoc asistenta?

Máte dve možnosti, ktoré môžete využiť už iba do 13.6.2021.

Prvá možnosť: navštívite kontaktné miesto na adrese Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329/159, kde sa môžete sčítať osobne.

Druhá možnosť: požiadajte o mobilného sčítacieho asistenta, ktorý Vás príde sčítať na adresu Vášho bydliska podľa dohody. Ak máte požiadavku na mobilného sčítacieho asistenta kontaktujte nás telefonicky na telefónnych číslach: 031 784 2490 alebo 0903 582 206

alebo  elektronicky na e-mail: edita.kyselova@sladkovicovo.skkatarina.vighova@sladkovicovo.sk

Upozorňujeme občanov, že sčitovať obyvateľov môžu iba vyškolení sčítací asistenti Mestského úradu, ktorí sa budú preukazovať sčítacím preukazom asistenta.

Sčítať sa je pre každého občana nielen právo, ale aj zákonná povinnosť!

 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1.4.2021 do 31.10.2021. (388.43 kB) 
Informácie a odporúčania v maďarčine (388.46 kB)
Informácie a odporúčania v rómčine (387.28 kB)

Dosčítavanie obyvateľov 2021

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli , zabudli alebo nemali možnosť sa  sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonávajú vyškolení asistenti menovaní mestom, ktorí sa preukážu  preukazom asistenta sčítania.

Prvá možnosť je , že vás sčíta mobilný asistent.   Počas doby asistovaného sčítania  zavolajte na mestský úrad,   číslo telefónu:  0317842490, alebo 0903582206. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Druhá možnosť je , že sa sčítate osobne na mestskom úrade pomocou stacionárneho asistenta

Máte teda dve možnosti ako sa asistovane sčítať:

1. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate zavolajte na č. tel. 0317842490, prípadne 0903582206.

2. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania osobne na kontaktnom mieste, ktorý sa nachádza na Mestskom úrade v Sládkovičove. Zavolajte na telefónne číslo: 0911594375, kde dohodnete podrobnosti sčítania.

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov v SR prebieha elektronicky od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Vzor elektronického formulára spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Počas doby sčítania bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a tiež SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa.

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov,  ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

Prosíme rodinných príslušníkov, obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

SODB

Informatívne video:

https://vimeo.com/471290558

https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Najčastejšie otázky:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vaszaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB:

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCq Vc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDho&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s