Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo
tel.: 031/784 27 12
e-mail: sladkovicovo@sladkovicovo.sk

Úradné hodiny

pondelok: 8.00 hod. – 12.00 hod.    12.30 hod. – 16.00. hod.
utorok: nestránkový deň
streda:      8.00 hod. – 12.00 hod.    12.30 hod. – 17.00. hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok:      8.00 hod. – 12.00 hod.

 

Organizačná štruktúra k 1.10.2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 97,5 kB

Kontakty:

primátor mesta

Ing. Anton Szabó,
tel.: 031/784 28 35,
e-mail: primator@sladkovicovo.sk

sekretariát primátora

Katarína Víghová,
tel.: 031/784 17 05,
e-mail: katarina.vighova@sladkovicovo.sk

prednostka MsÚ

Mgr. Katarína Štefunková,
tel.: 031/788 39 09,
e-mail: katarina.stefunkova@sladkovicovo.sk

finančný odbor

Ing. Soňa Gogová – vedúca odboru,
tel.: 031/784 10 18,
e-mail: sona.gogova@sladkovicovo.sk

Gabriela Brunnerová – oddelenie daní,
tel.: 031/788 39 15,
e-mail: gabriela.brunnerova@sladkovicovo.sk

Mgr. Adriana Bolechová – oddelenie učtovníctva,
tel.: 031/788 39 19,
e-mail: adriana.bolechova@sladkovicovo.sk

Mgr. Katarina Krommerová – oddelenie učtovníctva,
tel.: 031/788 39 19,
e-mail: katarina.krommerova@sladkovicovo.sk

 
Ing. Ladislav Janko - referent správy majetku,
tel. 031/788 39 20, 
 

Mária Srejnerová – personalistika,
tel.: 031/788 39 22,
e-mail: maria.srejnerova@sladkovicovo.sk

odbor vnútornej správy

Ing. Mária Gubíniová – vedúca odboru,
tel.: 031/788 39 21,
e-mail: maria.gubiniova@sladkovicovo.sk

Edita Kyselová – matrika a evidencia obyvateľov,
tel.: 031/784 24 90,
e-mail: edita.kyselova@sladkovicovo.sk

Mgr. Silvia Michaleková – sociálne veci,
tel.: 031/788 39 14,
e-mail: silvia.michalekova@sladkovicovo.sk

Ing. Zuzana Červenková, referentka kultúry,
tel.: 0901 704 410,
e-mail: zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk

Adriana Skukáleková – kancelária prvého kontaktu a pokladňa, komunálny odpad,
tel.: 031/784 27 12,
e-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk

Erika Uherová – archivácia
tel.: 031/788 39 20,
e-mail: erika.uherova@sladkovicovo.sk

odbor výstavby a životného prostredia

RNDr. Emília Barteková – životné prostredie,
tel.: 031/784 09 61, 
e-mail: emilia.bartekova@sladkovicovo.sk

Ildikó Botló – výstavba,
tel.: 031/784 09 63,
e-mail: ildiko.botlo@sladkovicovo.sk

Mgr. Norbert Mészáros - referent,
tel.: 031/784 09 61,
e-mail: norbert.meszaros@sladkovicovo.sk

Spoločný stavebný úrad Sládkovičovo

Spoločný stavebný úrad má sídlo v budove Štátnej polície, Fučíkova 96/86, na I. poschodí, č. dverí 3 a 4 
tel.: 031/784 12 24

Ing. Lívia Hakszerová – vedúca odboru,
e-mail: livia.hakszerova@sladkovicovo.sk

Alžbeta Dóková - referentka,
e-mail: alzbeta.dokova@sladkovicovo.sk

kontrolórka mesta

PhDr. Terézia Pethőová,
tel.: 031/788 39 13,
e-mail: terezia.pethoova@sladkovicovo.sk

mestská polícia

Jozef Varga,
Dáša Fitošová, 
mobil: 0903 221 087, 0903 221 088,
e-mail: mestska.policia@sladkovicovo.sk

TI Inovatech

Ing. Viera Frantová – vedúca
tel.: 031/784 01 22, 0911 145 189,
e-mail: inovatech@sladkovicovo.sk

Katarína Talamonová – knižnica,  
tel.: 031/701 58 11,
e-mail: knižnicainteg@sladkovicovo.sk