Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo
tel.: 031/784 27 12
e-mail: sladkovicovo@sladkovicovo.sk

Úradné hodiny

pondelok: 8.00 hod. – 12.00 hod.    12.30 hod. – 16.00. hod.
utorok:      nestránkový deň
streda:      8.00 hod. – 12.00 hod.    12.30 hod. – 17.00. hod.
štvrtok:     nestránkový deň
piatok:      8.00 hod. – 12.00 hod.

Organizačná štruktúra k  2. 9. 2019

Kontakty:

Primátor mesta

Ing. Anton Szabó,
tel.: 031/784 28 35,
e-mail: primator@sladkovicovo.sk

Sekretariát primátora

Katarína Víghová,
tel.: 031/784 17 05,
e-mail: katarina.vighova@sladkovicovo.sk

Prednosta MÚ

Ing. Gábor Krommer
tel.: 031/788 39 09
e-mail: gabor.krommer@sladkovicovo.sk

Finančný odbor

Mgr. Katarína Krommerová – vedúca odboru,
tel.: 031/784 10 18,
e-mail: katarina.krommerova@sladkovicovo.sk

Gabriela Brunnerová – oddelenie daní,
tel.: 031/788 39 15,
e-mail: gabriela.brunnerova@sladkovicovo.sk

Mgr. Adriana Bolechová – oddelenie učtovníctva,
tel.: 031/788 39 19,
e-mail: adriana.bolechova@sladkovicovo.sk

Ildikó Víghová – oddelenie učtovníctva,
tel.: 031/788 39 19,
e-mail: ildiko.vighova@sladkovicovo.sk

 
Mgr. Norbert Mészáros - referent správy majetku
tel. 031/788 39 20,
e-mail: norbert.meszaros@sladkovicovo.sk
 

Mária Srejnerová – personalistika,
tel.: 031/788 39 22,
e-mail: maria.srejnerova@sladkovicovo.sk

Odbor vnútornej správy

Ing. Mária Gubíniová – vedúca odboru,
tel.: 031/788 39 21,
e-mail: maria.gubiniova@sladkovicovo.sk

Edita Kyselová – matrika a evidencia obyvateľov,
tel.: 031/784 24 90,
e-mail: edita.kyselova@sladkovicovo.sk

Mgr. Silvia Michaleková – sociálne veci,
tel.: 031/788 39 14,
e-mail: silvia.michalekova@sladkovicovo.sk

Adriana Skukáleková – kancelária prvého kontaktu a pokladňa, komunálny odpad,
tel.: 031/784 27 12,
e-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk

Erika Uherová – archivácia
tel.: 031/788 39 24,
e-mail: erika.uherova@sladkovicovo.sk

Odbor výstavby a životného prostredia

RNDr. Erika Hrdlicová  - životné prostredie
tel.: 031/784 0 961
e-mail: erika.hrdlicova@sladkovicovo.sk

Ildikó Botló – výstavba,
tel.: 031/784 09 63,
e-mail: ildiko.botlo@sladkovicovo.sk

Odbor stavebného poriadku (pre katastrálne územie - Sládkovičovo)

So sídlom v budove Štátnej polície, Fučíkova 96/86, na I. poschodí, č. dverí 3 a 4 

Ing. Lívia Hakszerová – vedúca odboru,
tel.: 031/784 12 24
e-mail: livia.hakszerova@sladkovicovo.sk

Alžbeta Dóková - referentka,
tel.: 031/788 39 25
e-mail: alzbeta.dokova@sladkovicovo.sk

 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Pavol Doval,
tel.: 031/788 39 13,
e-mail: pavol.doval@sladkovicovo.sk

Mestská polícia

Jozef Varga
tel: 031/788 39 23
mobil: 0903 221 087, 0903 221 088,
e-mail: mestska.policia@sladkovicovo.sk

TI Inovatech

Ing. Viera Frantová – riaditeľka
tel.: 031/784 01 22, 0911 145 189,
e-mail: inovatech@sladkovicovo.sk

Katarína Talamonová – knižnica,  
tel.: 031/701 58 11,
e-mail: kniznicainteg@sladkovicovo.sk

Ing. Zuzana Červenková, referentka kultúry, evidencia hrobových miest
tel.: 0901 704 410,
e-mail: zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk

Ingrid Boťanská - recepcia
tel.: 0903 961 915
e.mail: recepciainteg@sladkovicovo.sk