Navigácia

Obsah

Dochádzka poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 6.12.2018
Zápisnica z ustanovujúceho MZ
Výsledky hlasovania ustanovujúceho MZ

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 19.12.2018
Zápisnica z 2. zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 2. zasadnutia MZ

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 23.1.2019
Zápisnica z 3. zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 3. zasadnutia MZ

4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.1.2019
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 4. mimoriadneho zasadnutia MZ

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 20.3.2019
Výsledky hlasovania 5. zasadnutia MZ
Zápisnica z 5. zasadnutia MZ

6.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 28.3.2019
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 6. zasadnutia MZ

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 15.4.2019
Výsledky hasovania 7. zasadnutia MZ
Zápisnica zo 7. zasadnutia MZ

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.5.2019
Výsledky hlasovania 8. zasadnutia MZ
Zápisnica z 8. zasadnutia MZ 

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 26.06.2019 
Výsledky hlasovania 9. zasadnuta MZ
Zápisnica z 9. zasadnutia MZ

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 14.8.2019
Výsledky hlasovania 10. zasadnutia MZ
Zápisnica z 10.zasadnutia MZ