Navigácia

Obsah

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 15.2.2023
Uznesenia č. 50-72/MZ-2023
Zápisnica zo 4. zasadnutia MZ v Sládkovičove zo dňa 15.2.2023 

3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 18.1.2023
Uznesenia č. 48-49/MZ-2023 
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MZ v Sládkovičove 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 14.12.2022
Uznesenia č. 15-47/MZ-2022 
Zápisnica z 2. zasadnutie MZ v Sládkovičove 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.11.2022
Uznesenia č. 1-14/MZ-2022 
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 v meste Sládkovičovo 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove v roku 2022 

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 21.9.2022
Uznesenia č. 386-402/MZ-2022 
Zápisnica z 37. MZ v Sládkovičove 

36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 27.6.2022
Uznesenia č. 384 - 385/MZ-2022
Zápisnica z 36. mimoriadneho zasadnutia MZ v Sládkovičove

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.6.2022
Uznesenia č. 359 - 383/MZ -2022
Zápisnica z 35. zasadnutia MZ v Sládkovičove

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 6.4.2022
Uznesenia č. 340 - 358/MZ-2022
Zápisnica z 34. zasadnuta MZ v Sládkovičove (4.6 MB)

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 9.2.2022
Uznesenia č. 321 - 339/MZ - 2022 
Zápisnica z 33. zasadnutia MZ v Sládkovičove (9.05 MB)

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 8.12.2021
Uznesenia č. 301 - 320/MZ-2021 (4.98 MB)
Zápisnica z 32. zasadnutia MZ v Sládkovičove (7.3 MB) (7.5 MB)

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 10.11.2021
Uznesenia č. 287 - 300/MZ-2021 (3.36 MB)
Zápisnica z 31. zadadnutia MZ v Sládkovičove (5.84 MB)

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 27.10.2021 - nebolo uznášaniaschopné
Zápisnica z 30. zasadnutia MZ (556.5 kB)

29. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 16.8.2021
Uznesenia č. 282 - 286/MZ-2021 (141.03 kB) (141.15 kB)
Zápisnica z 29. mimoriadneho zasadnutia MZ (139.01 kB)

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Slákovičove, 23.6.2021
Uznesenia č. 260 - 281/MZ-2021 (251.1 kB)
Zápisnica z 28. zasadnutia MZ 

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 24.3.2021
Uznesenia č. 240 - 259/MZ-2021(4.13 MB)
Zápisnica z 27. zasadnutia MZ (6.42 MB)

Harmonogram zasadnutí Mestského zastpiteľstva v Sládkovičove v roku 2021

26. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.12.2020
Uznesenia č. 237 - 239/MZ-2020
Zápisica z 26. mimoriadneho zasadnutia MZ

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 9.12.2020
Uznesenia č. 210 - 236/MZ-2020 (319.26 kB)
Zápisnica z 25. zasadnutia MZ (310.12 kB)

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.9.2020
Uznesenia č. 185 - 209/MZ-2020
Zápisnica z 24. zasadnutia MZ

23. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 24.9.2020
Uznesenia č. 183 - 184/MZ-2020
Zápisica z 23. mimoriadneho zasadnutia MZ

22.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.7.2020
Uznesenia č. 179 - 182/MZ-2020
Zápisnica z 22. mimoriadneho zasadnutia MZ

21. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 24.6.2020
Uznesenia č. 177 - 178/MZ-2020
Zápisnica z 21. mimoriadneho zasadnutia MZ

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 17.6.2020
Uznesenia č. 159 - 176/MZ-2020
Zápisnica z 20. zasadnutia MZ

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 11.3.2020
Uznesenia č. 144 - 158/MZ-2020
Zápisnica z 19. zasadnutia MZ

18. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 27.1.2020
Uznesenia č. 142 - 143/MZ - 2020
Zápisnica z 18. mimoriadneho zasadnutia MZ

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 8.1.2020
Uznesenia č. 138 - 141/MZ - 2020
Zápisnica zo 17. mimoriadneho zasadnutia MZ

16. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 3.1.2020
Nebolo uznášaniaschopné
Zápisnica zo 16. zasadnutia MZ

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 4.12.2019
Uznesenia č. 107 - 137/MZ-2019
Zápisnica z 15. zasadnutia MZ

14. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 20.11.2019
Uznesenia č. 105 a 106/MZ-2019
Zápisnica zo 14. zasadnutia MZ 

13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 6.11.2019
Uznesenia č. 103 a 104/MZ-2019
Zápisnica z 13. zasadnutia MZ

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.10.2019
Uznesenia č. 98 - 102/MZ-2019
Zápisnica z 12. zasadnutia MZ

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 18.9.2019
Zápisnica z 11. zasadnutia MZ
Uznesenia č.78 - 97/MZ-2019

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 14.8.2019
Výsledky hlasovania 10. zasadnutia MZ
Zápisnica z 10.zasadnutia MZ
Uznesenia č. 68 - 77/MZ-2019

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 26.06.2019 
Výsledky hlasovania 9. zasadnuta MZ
Zápisnica z 9. zasadnutia MZ
Uznesenia č. 56 - 67/MZ-2019

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.5.2019
Výsledky hlasovania 8. zasadnutia MZ
Zápisnica z 8. zasadnutia MZ 
Uznesenia č. 54 - 55/MZ-2019

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 15.4.2019
Výsledky hasovania 7. zasadnutia MZ
Zápisnica zo 7. zasadnutia MZ
Uznesenia č. 52 - 53/MZ-2019

6.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 28.3.2019
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 6. zasadnutia MZ

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 20.3.2019
Výsledky hlasovania 5. zasadnutia MZ
Zápisnica z 5. zasadnutia MZ

4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.1.2019
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 4. mimoriadneho zasadnutia MZ

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 23.1.2019
Zápisnica z 3. zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 3. zasadnutia MZ

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 19.12.2018
Zápisnica z 2. zasadnutia MZ
Výsledky hlasovania 2. zasadnutia MZ

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 6.12.2018
Zápisnica z ustanovujúceho MZ
Výsledky hlasovania ustanovujúceho MZ