Navigácia

Obsah

Komisie MsZ

  • Komisia finančná predseda: Ing. Gábor Krommer, podpredseda: Alexander Bende, zapisovateľka: Mgr. Adriana Bolechová, členovia:  Mgr. Andrea Brunnerová, Ing. Ladislav Piši, Miroslav Čulák, Ing. Štefan Lauko a Ing. Jaroslav Križan.
  • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia predseda: Viliam Brunner, podpredseda: František Ruman, zapisovateľka: Ildikó Botló,  členovia: Koloman Hrdlica, Michal Pethő, Ing. Igor Horváth, Mgr. Róbert Varga a Michal Benko.
  • Komisia školstva, športu a kultúry predseda: PaedDr., PhDr. Attila Takács, podpredseda: Mgr. Edita Katonová, zapisovateľka: Ing. Mária Gubíniová, členovia:  Ing. Viliam Kurinec, Mgr. Elena Čanakyová, Mgr. Melinda Srejnerová, Arpád  Dömötör a Mgr. Danica Gregorová.
  • Komisia sociálna a bytová predseda: Ing. Boris Brunner, podpredseda: Ing. Pavol Doval, zapisovateľka: Mgr. Silvia Michaleková, členovia:  Ing. Gábor Krommer, Ing. Jaroslava Bagiová, Dr. Ing. Rudolf Csanaky , Ján Németh a Ing. Zdenek Polák.
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta predseda: Agáta Zelinková, podpredseda: Ing. Alexander Karsay, členovia: Mgr. Edita Katonová, zapisovateľka: Mária Srejnerová.