Navigácia

Obsah

Štatút a rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

 

Komisia finančná

Členovia komisie do 18.9.2019

Členovia komisie od 18.9.2019

Členovia komisie od 17.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 29.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 6.11.2019

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 27.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 8.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 16.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 23.10.2019

Zápisica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 27.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 15.1.2020 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 2.9.2020 

 

Komisia školstva

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 20. 2. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 14. 5. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 17. 9. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 3. 12. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 25. 2. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 22.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 23.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 23.9.2021 (107.05 kB)

 

Komisia kultúry

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 6.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 11.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 1.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 5. 11. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 13.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 13.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 15.06.2021

 

Komisia športu

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 14.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 29.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 17.9.2020

 

Komisia sociálna a bytová

Členovia komisie do 17.6.2020

Členovia komisie od 17.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej a bytovej pri MZ, zo dňa 12.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ, zo dňa 27.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 13.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 9.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 25.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 23.1.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 15.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 16.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 1.3.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 10.3.2021 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu zo dňa 21.5.2019