Navigácia

Obsah

Štatút a rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

 

Komisia finančná 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 5.12.2022 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 15.11.2021 

Členovia komisie od 17.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 6.11.2019

Členovia komisie od 18.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej pri MZ zo dňa 29.5.2019

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 18.1.2023 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 24.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 30.6.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 2.9.2020 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 15.1.2020 

Zápisica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 27.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 23.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 16.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 8.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a ŽP pri MZ zo dňa 27.2.2019

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia školstva 

Členovia komisie od 14.12.2022 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 23.9.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 23.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 22.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 25. 2. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 3. 12. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 17. 9. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 14. 5. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ zo dňa 20. 2. 2019

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia kultúry 

Členovia komisie od 22.11.2022  

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 25.1.2023  

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 11.10.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 17.05.2022

Zápisnica zo zasadnutie Komisie kultúry pri MZ zo dňa 26.10.2021  

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 15.06.2021

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 13.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 13.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 5. 11. 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 1.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 11.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ zo dňa 6.2.2019

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia športu 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 24.10.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 22.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 17.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 29.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu pri MZ zo dňa 14.2.2019

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia sociálna a bytová 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 8.2.2023 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 19.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 09.03.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 21.01.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 3.12.2021 

Zápisnica zo zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 13.10.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 10.3.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 1.3.2021 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 16.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 15.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 23.1.2020

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 25.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 9.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ zo dňa 13.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ, zo dňa 27.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej a bytovej pri MZ, zo dňa 12.3.2019

Členovia komisie od 17.6.2020

Členovia komisie od 23.1.2019

 

Komisia na kontrolu transparentnosti 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kontrolu transparentnosti pri MZ zo dňa 7.2.2023 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

Členovia komisie od 22.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu zo dňa 21.5.2019

Členovia komisie od 23.1.2019