Navigácia

Obsah

Komisia finančná

Členovia komisie

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Členovia komisie

 

Komisia školstva

Členovia komisie

 

Komisia kultúry

Členovia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry dňa 6.2.2019

Návrh komisie na pridelenie dotácie mesta pre rok 2019

 

Komisia športu

Členovia komisie

 

Komisia sociálna a bytová

Členovia komisie

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Členovia komisie