Navigácia

Obsah

Dokumenty

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 613x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 674x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 983x | 23.06.2017

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2021 Stiahnuté: 21x | 15.12.2022

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2020 Stiahnuté: 107x | 09.12.2021

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019 Stiahnuté: 59x | 09.12.2021

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2018 Stiahnuté: 308x | 22.08.2019

Záverečný účet Mesta Sládkovičovo za rok 2021 Stiahnuté: 35x | 30.09.2022

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2020 Stiahnuté: 154x | 25.06.2021

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2019 Stiahnuté: 151x | 25.06.2021

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2018 Stiahnuté: 261x | 26.08.2019

Štatút a rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Stiahnuté: 308x | 25.03.2019

Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Stiahnuté: 20x | 12.12.2022

Kolektívna zmluva 2023 Stiahnuté: 77x | 18.08.2022

Kolektívna zmluva 2022 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 41x | 08.08.2022

Kolektívna zmluva 2022 Stiahnuté: 125x | 11.01.2022

Kolektívna zmluva 2021 Stiahnuté: 259x | 17.12.2020

Kolektívna zmluva 2019 - 2020 Stiahnuté: 296x | 12.03.2019

Kolektívna zmluva 2013 Stiahnuté: 442x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Stiahnuté: 484x | 23.06.2017

Stránka