Navigácia

Obsah

Dokumenty

Ostatné

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2020 Stiahnuté: 44x | 09.12.2021

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2019 Stiahnuté: 26x | 09.12.2021

Výročná správa konsolidovaného celku mesta Sládkovičovo za rok 2018 Stiahnuté: 249x | 22.08.2019

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2018 Stiahnuté: 221x | 26.08.2019

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2019 Stiahnuté: 63x | 25.06.2021

Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2020 Stiahnuté: 60x | 25.06.2021

Štatút a rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Stiahnuté: 276x | 25.03.2019

Kolektívna zmluva 2012 Stiahnuté: 440x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Stiahnuté: 391x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2019 - 2020 Stiahnuté: 267x | 12.03.2019

Kolektívna zmluva 2021 Stiahnuté: 200x | 17.12.2020

Štatút Redakčnej rady Života v Sládkovičove Stiahnuté: 365x | 23.06.2017

Príloha_č_2_k_Štatútu_RR_ŽS_cenník Stiahnuté: 299x | 23.06.2017

Dodatok_č.1_k_Štatútu_Redakčnej_rady_ Života_v_Sládkovičove_cenník Stiahnuté: 381x | 23.06.2017

Dodatok_č_2_k_štatútu_Redakčnej rady_Života_v_Sládkovičove Stiahnuté: 349x | 23.06.2017

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sládkovičovo 2019-2023 Stiahnuté: 322x | 05.12.2019

Program odpadového hospodárstva - Program mesta Sládkovičovo na roky 2016-2020 Stiahnuté: 273x | 26.08.2019

Štatút Klubu seniorov v Sládkovičove Stiahnuté: 219x | 12.03.2020

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 947x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 547x | 12.09.2019

Stránka