Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 1004x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 1153x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 867x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 894x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 879x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 870x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 733x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 813x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 2249x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 1013x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 1155x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 1209x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1429x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 504x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 185x | 07.05.2020

Dodatok č. 2_2016 k UPM Stiahnuté: 5x | 14.11.2016

Dodatok č. 3_2018 k UPM Stiahnuté: 7x | 26.10.2018

Dodatok č. 4_2019 k UPM Stiahnuté: 7x | 08.02.2021

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 3036x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 1255x | 22.06.2017

Stránka