Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 624x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 678x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 576x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 604x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 598x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 569x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 509x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 511x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 1119x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 565x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 603x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 808x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 904x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 6x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 11x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 1575x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 775x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 664x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 454x | 12.09.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 606x | 23.06.2017

Stránka