Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 819x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 862x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 707x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 734x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 723x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 696x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 625x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 657x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 1690x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 833x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 881x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 978x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1119x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 225x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 113x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 2526x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 1024x | 22.06.2017

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 429x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 510x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 637x | 23.06.2017

Stránka