Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 684x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 746x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 624x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 652x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 646x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 620x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 550x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 574x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 1328x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 656x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 743x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 887x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 984x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 71x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 53x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 1888x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 859x | 22.06.2017

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 367x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 421x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 386x | 23.06.2017

Stránka