Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 295x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 330x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 216x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 248x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 211x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 221x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 192x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 172x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 154x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 172x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 282x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 198x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 219x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 345x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 224x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 168x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 135x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 126x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 93x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 118x | 23.06.2017

Stránka