Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 728x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 788x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 562x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 605x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 518x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 555x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 550x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 524x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 478x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 447x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 903x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 489x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 523x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 1222x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 669x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 592x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 422x | 12.09.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 542x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 298x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 360x | 23.06.2017

Stránka