Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 611x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 647x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 468x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 515x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 442x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 474x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 477x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 436x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 417x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 358x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 673x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 396x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 433x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 881x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 497x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 448x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 317x | 07.02.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 394x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 236x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 279x | 23.06.2017

Stránka