Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 507x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 532x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 382x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 425x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 365x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 381x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 378x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 346x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 329x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 287x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 518x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 313x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 357x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 678x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 395x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 319x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 244x | 07.02.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 280x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 182x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 225x | 23.06.2017

Stránka