Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 1028x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 1176x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 892x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 915x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 902x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 889x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 746x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 828x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 2326x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 1033x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 1177x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 1225x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1458x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 523x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 191x | 07.05.2020

Dodatok č. 2_2016 k UPM Stiahnuté: 13x | 14.11.2016

Dodatok č. 3_2018 k UPM Stiahnuté: 15x | 26.10.2018

Dodatok č. 4_2019 k UPM Stiahnuté: 19x | 08.02.2021

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 3100x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 1272x | 22.06.2017

Stránka