Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 992x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 1127x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 848x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 880x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 863x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 851x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 726x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 799x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 2192x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 1001x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 1126x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 1194x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1399x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 480x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 177x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 2992x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 1231x | 22.06.2017

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 538x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 601x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 908x | 23.06.2017

Stránka