Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPM

IBV Budovateľská Stiahnuté: 1,079x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 1,239x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 930x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 955x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 936x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 948x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 781x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 872x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 2,512x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 1,117x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 1,265x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 1,276x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1,529x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 628x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 225x | 07.05.2020

Dodatok č. 2_2016 k UPM Stiahnuté: 39x | 14.11.2016

Dodatok č. 3_2018 k UPM Stiahnuté: 50x | 26.10.2018

Dodatok č. 4_2019 k UPM Stiahnuté: 75x | 08.02.2021

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 3,304x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 1,335x | 22.06.2017

Stránka