Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 658x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 703x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 507x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 554x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 470x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 504x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 506x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 465x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 443x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 394x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 743x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 433x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 467x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 1015x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 553x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 498x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 359x | 07.02.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 448x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 261x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 314x | 23.06.2017

Stránka