Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 715x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 778x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 644x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 677x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 669x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 639x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 565x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 595x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 1438x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 695x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 784x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 920x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1016x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 101x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 69x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 2042x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 899x | 22.06.2017

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 380x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 438x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 438x | 23.06.2017

Stránka