Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 270x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 284x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 189x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 222x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 185x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 198x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 176x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 143x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 128x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 148x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 248x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 176x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 201x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 294x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 201x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 141x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 115x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 109x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 76x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 101x | 23.06.2017

Stránka