Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

IBV Budovateľská Stiahnuté: 768x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 818x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 666x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 699x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 688x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 664x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 591x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 619x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 1566x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 745x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo - Komplexný návrh Stiahnuté: 821x | 22.06.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 943x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 1055x | 17.08.2017

Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 165x | 07.05.2020

Príloha k Revitalizácii mestského parku v Sládkovičove Stiahnuté: 86x | 07.05.2020

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 2329x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 968x | 22.06.2017

Ostatné

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 403x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 472x | 23.06.2017

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove Stiahnuté: 536x | 23.06.2017

Stránka