Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 451x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 493x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 344x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 385x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 338x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 348x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 336x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 300x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 289x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 259x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 471x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 284x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 321x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 552x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 342x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 283x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 210x | 23.06.2017

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 230x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 160x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 197x | 23.06.2017

Stránka