Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 695x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 746x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 531x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 585x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 495x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 531x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 529x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 491x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 460x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 425x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 815x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 460x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 495x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 1117x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 616x | 22.06.2017

Ostatné

Štatút mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 553x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 395x | 12.09.2019

Organizačný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 499x | 23.06.2017

Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 285x | 23.06.2017

Pracovná zdravotná služba MU Sládkovičovo Stiahnuté: 336x | 23.06.2017

Stránka