Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

PRÍPRAVA  OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ  POMOC   (POSVP) 2021

Leták - Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 - tu ku stiahnutiu

Leták Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 118 kB

Leták Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 373 kB

Leták Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,63 MB

Leták Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 161 kB

Informácia pre verejnosť  

POSVP 2013 - tu ku stiahnutiu .pdf, 712 kB;  

Informácie o evakuácii - tu ku stiahnutiu .pdf, 134 kB

Ďakovný list - tu ku stiahnutiu .pdf, 51,1 kB;  

príručka Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu - tu ku stiahnutiu .pdf, 239 kB;  

príručka - tu ku stiahnutiu pdf, 185 kB

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia - tu ku stiahnutiu .pdf, 185 kB

Cvičenie Havran 2012 Do realizácie cvičenia civilnej obrany Havran 2012, ktoré prebiehalo v dňoch 17. a 18. októbra 2012, sa zapojili zamestnanci MsÚ Sládkovičovo, krízový štáb, evakuačná komisia mesta i obyvatelia mesta. Všetci cvičiaci vynaložili maximálne úsilie na splnenie požadovaných úloh. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť prístup prednostky MsÚ Mgr.  Kataríny Štefunkovej a pána Bc. Attilu Oravca, ktorí aktívne spolupracovali so zamestnancami odboru civilnej ochrany a krízového riadenia OÚ Galanta, miestnymi podnikateľmi a tým prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok na zabezpečenie teoretickej i ukážkovej časti cvičenia v Sládkovičove v priestoroch STK a termálneho kúpaliska. Na týchto pracoviskách boli ukážky činnosti pri plnení úloh zisťovania kontaminácie, roztrieďovania osôb a techniky a vykonávania dekontaminácie dopravných prostriedkov a hygienickej očisty pri zabezpečovaní evakuácie z územia postihnutého technologickou haváriou jadrového zariadenia spojenou s únikom rádioaktívnych látok do miest ubytovania. Úlohy cvičenia boli splnené, o čom svedčí i ďakovný list prednostu obvodného úradu v sídle kraja Trnava. Ing. Imrich Kovács