Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

21.06.2019 - 22.06.2019

XXII. Sládkovičovské kultúrne dni 1

XXII. Sládkovičovské kultúrne dni

Mesto Sládkovičovo vás srdečne pozýva na XXII. Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. a 22. júna 2019. V piatok sa od 18.00 hod. môžete tešiť na vystúpenie domácich interpretov i pozvaných hostí. Zavíta k nám Marcela Laiferová, hudobná skupina KFT z Maďarska, o zábavu sa postará skupina Nostalgia Music. Pre deti je pripravená o 18.30 Talentmánia maskotov, od 19.00 do 21.00 maľovanie na tvár a možnosť fotenia sa s maskotmi. O 20.00 hod. vyhodnotíme súťaž Do práce na bicykli. Sobotňajší program začne tradičnou súťažou vo varení kotlíkových špecialít, záujemcovia o varenie sa môžu nahlásiť u Zuzany Červenkovej na t.č. 0901 704 410 alebo mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk do 17.6.2019. Zároveň bude prebiehať súťaž o najlepší orechový koláč, ktorý gazdinky donesú v sobotu do Inovatechu do 15.00 hodiny. O 17.00 hod. vystúpia so svojím programom deti materských a základných škôl. O 18.00 hod. bude vyhodnotenie súťaží, po ktorom bude pokračovať program domácich interpretov. O 20.30 hod. prítomným spríjemní čas swingová skupina Golddies, o 22.00 hod. nás bude zabávať Mafia Corner a o 23.30 hod. k nám zavíta Zuzana Szpevár so skupinou Piknik. V sobotu sa opäť deti môžu tešiť na maľovanie na tvár a stretnutie s maskotmi od 18.00 do 21.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

Detail

Aktuálne informácie

06.06.2019

Prerokovanie Dodatku č. 4/2019 UPM Sládkovičovo - Oznámenie o konflikte záujmov

Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo, pred prerokovaním Dodatku č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo v zmysle čl. 6 ods.1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznamujem, že som v konflikte záujmov s tým, že vlastním nehnuteľnosti v Zóna č. XVa, b a XVIc.

Detail

19.03.2019

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja"

Detail

08.03.2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Detail

Oznamy

04.06.2019

Dotazník k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sládkovičovo

Vážení obyvatelia mesta Sládkovičovo, komunitný plán sociálnych služieb je dôležitý strategický dokument, ktorým sa monitorujú potreby obyvateľov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Naše mesto aktuálne spracováva komunitný plán na obdobie rokov 2019 - 2023. Prosíme Vás o súčinnosť pri monitorovaní Vašich potrieb, pretože aj na základe Vašej spätnej väzby samospráva sformuluje svoje zámery pre oblasť poskytovania sociálnych služieb na aktuálne plánovacie obdobie. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania a prispejete k lepšej budúcnosti seba, aj svojho mesta. Do dotazníkového prieskumu je možné zapojiť sa do 30. júna 2019.

Detail

27.05.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 24. mája 2019 vo veku nedožitých 36 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Roman Liptai.

Detail

22.05.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20.  mája 2019 vo veku 45 rokov zomrel občan nášho mesta Jaroslav Orichel.

Detail

Úradná tabuľa