Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Oznamy

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

20.07.2018

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene.

Detail

20.07.2018

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 22.8 2018 v čase od 8.00 do 17.10 hod. bude prerušená dodávka elektriny na Mlynskej ulici č. 26,27,28,28/VE,29,30,31,31A a na Sídl. J. Dalloša č. 8,9/D1,9/D2,10,11,12,13,14,15.

Detail

19.07.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 16. júla 2018 vo veku 66 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Alžbeta Budilová, rodená Šupalová.

Detail