Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom

157/2018

Nincs megadva

BIOMETRIC spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 1

156/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Katona

Nájomná zmluva č. 405/207/19

155/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Denisa Nagyová

Nájomná zmluva č. 405/207/14 na opakovaný nájom č. 2

154/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Mgr. Veronika Horváthová

Zmluva o dielo

153/2018

126 581,40 EUR

EKOM PLUS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

152/2018

136 049,98 EUR

EKOM PLUS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

151/2018

16 175,04 EUR

FERMI spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

150/2018

300,00 EUR

Jozef Gubiš

Mesto Sládkovičovo

Zmluva

149/2018

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

148/2018

200,00 EUR

Magnólia Trió - OZ

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov uzatvorená podľa článku 28 ods. 3 GDPR

147/2018

Nincs megadva

RIMI-NABDA s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo

146/2018

1 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Marek Tóth

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

145/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Okresný súd Galanta

Zmluva o dielo

144/2018

360,00 EUR

Juraj Kováč

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

143/2018

300,00 EUR

Peter Kürti

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí finančej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2018

142/2018

265,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

141/2018

92 501,82 EUR

MIJOstav s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva č. 162-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

140/2018

Nincs megadva

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Sládkovičovo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R12/5100000187/2018-2019

139/2018

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o združenej dodávke plynu

138/2018

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o pripojení oberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

137/2018

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

115/2018

Nincs megadva

Anna Ondrejkovičová

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 2

136/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Oskar Lovászek

Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 1

135/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Arpád Hrotko

Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 2

134/2018

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Roman Matejdes

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: