Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek

Nájomná zmluva 1/2018

182/2018

Neuvedené

Katarína Poláčeková

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 460-7-2018

181/2018

Nincs megadva

Fekollini s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 460-6-2018

180/2018

Nincs megadva

Container plus s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spolupráci

179/2018

5 850,00 EUR

Nové Česko nadačný fond

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/207/17 na opakovaný nájom č.2

178/2018

Neuvedené

Pavol Dani

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/207/1 na opakovaný nájom č.2

177/2018

Neuvedené

Gabriela Takácsová

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

176/2018

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu

175/2018

Neuvedené

Exclusive agency EU s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

174/2018

109,20 EUR

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

173/2018

500,00 EUR

Pannon Guard Security International s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

172/2018

Neuvedené

DATALAN a.s.

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

171/2018

460,00 EUR

Balážová Mária, r. Somogyivoá

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov

170/2018

Neuvedené

JURA audit s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

169/2018

146 869,55 EUR

Ing. Ján Bagi - STAVOKER

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spolupráci

168/2018

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

167/2018

3 000,00 EUR

CNS EuroGrants, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spolupráci

166/2018

4 000,00 EUR

Pre-um, o.z.

Mesto Sládkovičovo

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 153/2018

165/2018

22 614,27 EUR

EKOM PLUS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/05/060/93 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

163/2018

Nincs megadva

UPSVaR Galanta

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov uzatvorená podľa článku 28 ods. 3 GDPR

164/2018

Nincs megadva

Imrich Kovács M. A

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov uzatvorená podľa článku 28 ods. 3 GDPR

162/2018

Nincs megadva

MAXNETWORK s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_154/2018

161/2018

236,00 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Mesto Sládkovičovo

Mandátna zmluva

160/2018

95,00 EUR bez DPH

DATALAN a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

159/2018

178 151,01 EUR

Anna Vavrová

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

158/2018

142 212,76 EUR

EKOM PLUS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: